لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (2)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تعیین ارزش غذایی مواد خوراکی
نويسنده:جین استوارت ؛ مترجم:وحید صادقی - صهبای دانش - دیویی: 641.3 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 60000 ریال - 4 -17-5692-600-978 انتخاب
2- تعیین ارزش غذایی مواد خوراکی
نويسنده:جین استوارت ؛ مترجم:وحید صادقی - سبز آرنگ - دیویی: 641.3 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 30000 ریال - 8 -37-5683-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1