لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (45)
تالیف (0)
ترجمه (51)
تهران (49)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (50)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (51) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چراهای شگفت‌انگیز: جهان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:کارول استوت ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3500 نسخه - 8000 ریال - 8 -151-323-964 انتخاب
2- دایره‌المعارف چراهای شگفت‌انگیز: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:آماندا انیل ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ مترجم:امیر صالحی‌طالقانی - محراب قلم - دیویی: 030 - 394 صفحه - جلد 1 - رحلی (سلفون) - چاپ 3 سال 1383 - 2500 نسخه - 120000 ریال - 8 -179-323-964 انتخاب
3- چراهای شگفت‌انگیز: جهان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:کارول استوت ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 15 سال 1388 - 3300 نسخه - 18000 ریال - 3 -934-323-964-978 انتخاب
4- دایره‌المعارف چراهای شگفت‌انگیز: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:آماندا انیل ؛ نويسنده:بریژیت آویسون ؛ نويسنده:آنیتا گانری - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 394 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 8 سال 1386 - 2200 نسخه - 150000 ریال - 5 -589-323-964-978 انتخاب
5- جهان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:کارول استوت ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:ژاله راستانی - به‌نشر، کتابهای ‌پروانه - دیویی: 520 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3500 نسخه - 8000 ریال - 7 -784-333-964 انتخاب
6- چراهای شگفت‌انگیز: جهان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:کارول استوت ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 3000 نسخه - 9000 ریال - 8 -151-323-964 انتخاب
7- چراهای شگفت‌انگیز: جهان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:کارول استوت ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 16 سال 1388 - 3300 نسخه - 18000 ریال - 3 -934-323-964-978 انتخاب
8- چراهای شگفت‌انگیز: جهان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:کارول استوت ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 28 سال 1396 - 3300 نسخه - 60000 ریال - 9 -162-413-600-978 انتخاب
9- چراهای شگفت‌انگیز: جهان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:کارول استوت ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 10 سال 1387 - 2200 نسخه - 14000 ریال - 2 -577-323-964-978 انتخاب
10- آسمان شب
نويسنده:کارول استوت ؛ مترجم:شاپور پورپشنگ ؛ ويراستار:حمیدرضا گیاهی‌یزدی - مدرسه - دیویی: 520 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 5000 نسخه - 7000 ریال - 0 -398-353-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6