لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (45)
تالیف (0)
ترجمه (51)
تهران (49)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (50)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (51) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دایره‌المعارف چراهای شگفت‌انگیز: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:آماندا انیل ؛ نويسنده:بریژیت آویسون ؛ نويسنده:آنیتا گانری - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 410 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1384 - 2000 نسخه - 120000 ریال - 8 -179-323-964 انتخاب
2- چراهای شگفت‌انگیز: شگفتی‌های جهان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:کارول استوت ؛ نويسنده:جکی گف ؛ نويسنده:آنیتا گانری - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 132 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 2200 نسخه - 80000 ریال - 9 -987-323-964-978 انتخاب
3- چراهای شگفت‌انگیز: جهان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:کارول استوت ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 18 سال 1389 - 2200 نسخه - 20000 ریال - 6 -095-103-600-978 انتخاب
4- چراهای شگفت‌انگیز: جهان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:کارول استوت ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3500 نسخه - 8000 ریال - 8 -151-323-964 انتخاب
5- چراهای شگفت‌انگیز: جهان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:کارول استوت ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 24 سال 1392 - 3300 نسخه - 40000 ریال - 7 -634-103-600-978 انتخاب
6- چراهای شگفت‌انگیز: جهان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:کارول استوت ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 5500 نسخه - 10000 ریال - 1 -390-323-964 انتخاب
7- چراهای شگفت‌انگیز: جهان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:کارول استوت ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 14 سال 1388 - 3300 نسخه - 18000 ریال - 3 -934-323-964-978 انتخاب
8- چراهای شگفت‌انگیز: جهان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:کارول استوت ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 17 سال 1389 - 3300 نسخه - 20000 ریال - 6 -095-103-600-978 انتخاب
9- چراهای شگفت‌انگیز: جهان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:کارول استوت ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 22 سال 1390 - 2200 نسخه - 22000 ریال - 3 -252-103-600-978 انتخاب
10- جهان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:کارول استوت ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:ژاله راستانی - به‌نشر، کتابهای ‌پروانه - دیویی: 520 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3500 نسخه - 8000 ریال - 7 -784-333-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6