لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (45)
تالیف (0)
ترجمه (51)
تهران (49)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (50)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (51) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دانستنی‌های علم هوا فضا: شامل اکتشافات فضایی، نحوه ساخت و ساختمان ماهواره‌ها و ایستگاه‌های فضایی
نويسنده:کارول استوت ؛ مترجم:محمود فخری - سبزان - دیویی: 629.4 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 25000 ریال - 4 -69-5033-600-978 انتخاب
2- دایره‌المعارف چراهای شگفت‌انگیز: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:آماندا انیل ؛ نويسنده:بریژیت آویسون ؛ نويسنده:آنیتا گانری - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 410 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1384 - 120000 ریال - 8 -179-323-964 انتخاب
3- چراهای شگفت‌انگیز: شگفتی‌های جهان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:کارول استوت ؛ نويسنده:جکی گف ؛ نويسنده:آنیتا گانری - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 132 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 80000 ریال - 9 -987-323-964-978 انتخاب
4- چراهای شگفت‌انگیز: جهان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:کارول استوت ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 12 سال 1388 - 18000 ریال - 3 -934-323-964-978 انتخاب
5- چراهای شگفت‌انگیز: جهان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:کارول استوت ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 10000 ریال - 1 -390-323-964 انتخاب
6- چراهای شگفت‌انگیز: جهان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:کارول استوت ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 14 سال 1388 - 18000 ریال - 3 -934-323-964-978 انتخاب
7- دایره‌المعارف چراهای شگفت‌انگیز: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:آماندا انیل ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ مترجم:امیر صالحی‌طالقانی - محراب قلم - دیویی: 030 - 394 صفحه - جلد 1 - رحلی (سلفون) - چاپ 3 سال 1383 - 120000 ریال - 8 -179-323-964 انتخاب
8- دایره‌المعارف چراهای شگفت‌انگیز: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:آماندا انیل ؛ نويسنده:بریژیت آویسون ؛ نويسنده:آنیتا گانری - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 410 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 10 سال 1388 - 200000 ریال - 2 -960-323-964-978 انتخاب
9- چراهای شگفت‌انگیز: جهان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:کارول استوت ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 20 سال 1390 - 22000 ریال - 3 -252-103-600-978 انتخاب
10- چراهای شگفت‌انگیز: جهان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:کارول استوت ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 16 سال 1388 - 18000 ریال - 3 -934-323-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6