لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (3)
تالیف (0)
ترجمه (5)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اختلالات پیش از عادت ماهانه
نويسنده:نیلس‌ها. لاوئرسن ؛ نويسنده:آیلین استوکین ؛ مترجم:مهین(افسرکشمیری) میلانی - ویس - دیویی: 618 - 360 صفحه - رقعی - چاپ 3 سال 1368 - 600 ریال - انتخاب
2- اختلالات پیش از عادت ماهانه
نويسنده:نیلس‌ها. لاوئرسن ؛ نويسنده:آیلین استوکین ؛ مترجم:مهین(افسرکشمیری) میلانی - ویس - دیویی: 618.172 - 360 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1366 - 500 ریال - انتخاب
3- اختلالات پیش از عادت ماهانه
نويسنده:نیلس‌ها. لاوئرسن ؛ نويسنده:آیلین استوکین ؛ مترجم:مهین(افسرکشمیری) میلانی - درسا - دیویی: 618.175 - 355 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 4000 ریال - انتخاب
4- اختلالات قاعدگی
نويسنده:نیلس‌ها. لاوئرسن ؛ نويسنده:آیلین استوکین ؛ مترجم:مهین(افسرکشمیری) میلانی - ویس - دیویی: 618.172 - 360 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1365 - 550 ریال - انتخاب
5- اختلالات پیش از عادت ماهانه
نويسنده:نیلس‌ها. لاوئرسن ؛ نويسنده:آیلین استوکین ؛ مترجم:مهین(افسرکشمیری) میلانی - ویس - دیویی: 618 - 355 صفحه - چاپ 4 سال 1369 - 1200 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1