لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (10)
تالیف (0)
ترجمه (17)
تهران (17)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (16)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اتومبیل‌ها
نويسنده:جاناتان راتلند ؛ نويسنده:مارگارت استیونز ؛ مترجم:علیرضا شریفی‌راد - دلیر - دیویی: 629.22 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 11900 ریال - 8 -03-6593-964 انتخاب
2- موتورسیکلت‌ها
نويسنده:فیلیپ چپمن ؛ نويسنده:مارگارت استیونز ؛ مترجم:علیرضا شریفی‌راد - دلیر - دیویی: 629.2275 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 11900 ریال - 3 -00-6593-964 انتخاب
3- موتور سیکلت‌ها
نويسنده:فیلیپ چپمن ؛ نويسنده:مارگارت استیونز ؛ مترجم:علیرضا شریفی‌راد - دلهام - دیویی: 629.283 - 36 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 4900 ریال - 3 -00-6593-964 انتخاب
4- موتور سیکلت‌ها
نويسنده:فیلیپ چپمن ؛ نويسنده:مارگارت استیونز ؛ مترجم:علیرضا شریفی‌راد - دلهام - دیویی: 629.2275 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 5900 ریال - 3 -00-6593-964 انتخاب
5- ماشین‌ها
نويسنده:جاناتان راتلند ؛ نويسنده:مارگارت استیونز ؛ مترجم:علیرضا شریفی‌راد - دلهام،دلیر - دیویی: 621.8 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 3900 ریال - 4 -19-6593-964 انتخاب
6- اتومبیل‌ها
نويسنده:جاناتان راتلند ؛ نويسنده:مارگارت استیونز ؛ مترجم:علیرضا شریفی‌راد - دلهام - دیویی: 629.222 - 36 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1377 - 5900 ریال - 8 -03-6593-964 انتخاب
7- ماشین‌ها
نويسنده:جاناتان راتلند ؛ نويسنده:مارگارت استیونز ؛ مترجم:علیرضا شریفی‌راد - دلهام،دلیر - دیویی: 621.8 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3600 ریال - 4 -19-6593-964 انتخاب
8- هواپیماهای جت
نويسنده:فیلیپ چپمن ؛ نويسنده:مارگارت استیونز ؛ مترجم:علیرضا شریفی‌راد - دلهام - دیویی: 629.134353 - 36 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 4900 ریال - 1 -01-6593-964 انتخاب
9- اتومبیل‌ها
نويسنده:جاناتان راتلند ؛ نويسنده:مارگارت استیونز ؛ مترجم:علیرضا شریفی‌راد - دلهام - دیویی: 629.222 - 36 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 5900 ریال - 8 -03-6593-964 انتخاب
10- خودآموز کامپیوتر برای مبتدیان
نويسنده:مارگارت استیونز ؛ نويسنده:تریز ربه‌کا ؛ مترجم:شهلا مقدم - موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران - دیویی: 004 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 14500 ریال - 9 -178-354-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2