لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (0)
تالیف (8)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- درس‌های تفسیر قرآن
نويسنده:علیمحمد دستغیب‌حسینی‌شیرازی - فلاح - دیویی: 297.172 - 48 صفحه - جلد 27 - پالتویی (کاغذی) - چاپ 1 سال 1386 - 3500 ریال - 0 -20-7208-964 انتخاب
2- درس‌های تفسیر قرآن
نويسنده:علیمحمد دستغیب‌حسینی‌شیرازی - فلاح - دیویی: 297.172 - 48 صفحه - جلد 25 - پالتویی (کاغذی) - چاپ 1 سال 1386 - 3500 ریال - 8 -75-7208-964-978 انتخاب
3- درس‌های تفسیر قرآن
نويسنده:علیمحمد دستغیب‌حسینی‌شیرازی - فلاح - دیویی: 297.172 - 48 صفحه - جلد 26 - پالتویی (کاغذی) - چاپ 1 سال 1386 - 3500 ریال - 5 -76-7208-964-978 انتخاب
4- درسهای تفسیر قرآن
نويسنده:علیمحمد دستغیب‌حسینی‌شیرازی - فلاح - دیویی: 297.172 - 48 صفحه - جلد 23 - پالتویی (کاغذی) - چاپ 1 سال 1385 - 2500 ریال - 6 -45-7208-964 انتخاب
5- درس‌های تفسیر قرآن
نويسنده:علیمحمد دستغیب‌حسینی‌شیرازی - فلاح - دیویی: 297.172 - 48 صفحه - جلد 24 - پالتویی (کاغذی) - چاپ 1 سال 1386 - 3500 ریال - 3 -70-7208-964-978 انتخاب
6- درس‌های تفسیر قرآن
نويسنده:علیمحمد دستغیب‌حسینی‌شیرازی - فلاح - دیویی: 297.172 - 48 صفحه - جلد 29 - رقعی پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 3500 ریال - 3 -83-7208-964-978 انتخاب
7- درس‌های تفسیر قرآن
نويسنده:علیمحمد دستغیب‌حسینی‌شیرازی - فلاح - دیویی: 297.172 - 48 صفحه - جلد 28 - رقعی پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 3500 ریال - 6 -82-7208-964-978 انتخاب
8- درس‌های تفسیر قرآن
نويسنده:علیمحمد دستغیب‌حسینی‌شیرازی - فلاح - دیویی: 297.172 - 48 صفحه - جلد 20 - پالتویی (کاغذی) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 ریال - 0 -34-7208-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1