لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(0)
چاپ مجدد (3)
تالیف (3)
ترجمه (0)
تهران (3)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- معارف گیاهی: کاربرد گیاهان در پیشگیری و درمان بیماری‌ها: با ارائه آخرین تحقیقات علمی محققان و دانشمندان جهان
نويسنده:حسین میرحیدر - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 615.53 - 656 صفحه - جلد 6 - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1386 - 50000 ریال - 3 -163-430-964 انتخاب
2- معارف گیاهی: کاربرد گیاهان در پیشگیری و درمان بیماری‌ها: با ارائه آخرین تحقیقات علمی محققان و دانشمندان جهان
نويسنده:حسین میرحیدر - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 615.53 - 314 صفحه - جلد 8 - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1386 - 30000 ریال - 1 -939-430-964 انتخاب
3- معارف گیاهی: کاربرد گیاهان در پیشگیری و درمان بیماری‌ها: با ارائه آخرین تحقیقات علمی محققان و دانشمندان جهان
نويسنده:حسین میرحیدر - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 615.53 - 536 صفحه - جلد 7 - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1386 - 50000 ریال - 1 -164-430-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1