لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (0)
تالیف (6)
ترجمه (0)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نامه ایران: مجموعه مقاله‌ها، سروده‌ها و مطالب ایران‌شناسی
به‌اهتمام:محمدحمید یزدان‌پرست‌لاریجانی - اطلاعات - دیویی: 955.0072 - 1160 صفحه - جلد 5 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 110000 ریال - 5 -764-423-964-978 انتخاب
2- نامه ایران: مجموعه مقاله‌ها، سروده‌ها و مطالب ایران‌شناسی
به‌اهتمام:محمدحمید یزدان‌پرست‌لاریجانی - اطلاعات - دیویی: 955.0072 - 1064 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 8 -573-423-964 انتخاب
3- نامه ایران: مجموعه مقاله‌ها، سروده‌ها و مطالب ایران‌شناسی
به‌اهتمام:محمدحمید یزدان‌پرست‌لاریجانی - اطلاعات - دیویی: 955.0072 - 1088 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 70000 ریال - 0 -577-423-964 انتخاب
4- نامه ایران: مجموعه مقاله‌ها، سروده‌ها و مطالب ایران‌شناسی
به‌اهتمام:محمدحمید یزدان‌پرست‌لاریجانی - اطلاعات - دیویی: 955.0072 - 1052 صفحه - جلد 4 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1387 - 100000 ریال - 4 -691-423-964-978 انتخاب
5- نامه ایران: مجموعه مقاله‌ها، سروده‌ها و مطالب ایران‌شناسی
به‌اهتمام:محمدحمید یزدان‌پرست‌لاریجانی - اطلاعات - دیویی: 955.0072 - 1018 صفحه - جلد 6 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 180000 ریال - 5 -876-423-964-978 انتخاب
6- نامه ایران: مجموعه مقاله‌ها، سروده‌ها و مطالب ایران‌شناسی
به‌اهتمام:محمدحمید یزدان‌پرست‌لاریجانی - اطلاعات - دیویی: 955.0072 - 1040 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1385 - 70000 ریال - 4 -611-423-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1