لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(0)
چاپ مجدد (1)
تالیف (1)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (1) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه آیین دادرسی کیفری
تدوين:عباسعلی رحیمی‌اصفهانی ؛ تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات - معاونت پژوهش ,تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 345.5505 - 490 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1384 - 37000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1