لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(0)
چاپ مجدد (5)
تالیف (0)
ترجمه (5)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (5)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نیروی اهریمنی‌اش: دوربین کهربایی (بخش اول)
نويسنده:فیلیپ پولمن ؛ مترجم:فرزاد فربد - کتاب پنجره - دیویی: 823.914 - 296 صفحه - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 45000 ریال - 7 -23-7822-964-978 انتخاب
2- نیروی اهریمنی‌اش: دوربین کهربایی (بخش دوم)
نويسنده:فیلیپ پولمن ؛ مترجم:فرزاد فربد - کتاب پنجره - دیویی: 823.914 - 312 صفحه - جلد 5 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 45000 ریال - 3 -24-7822-964 انتخاب
3- نیروی اهریمنی‌اش: سپیده‌ی شمالی (بخش اول)
نويسنده:فیلیپ پولمن ؛ مترجم:فرزاد فربد - کتاب پنجره - دیویی: 823.914 - 190 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 20000 ریال - 4 -15-7822-964 انتخاب
4- نیروی اهریمنی‌اش: سپیده‌ی شمالی (بخش دوم)
نويسنده:فیلیپ پولمن ؛ مترجم:فرزاد فربد - کتاب پنجره - دیویی: 823.914 - 288 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - رقعی (سلفون خارجی) - چاپ 2 سال 1385 - 40000 ریال - 2 -16-7822-964 انتخاب
5- نیروی اهریمنی‌اش: خنجر ظریف (بخش دوم)
نويسنده:فیلیپ پولمن ؛ مترجم:فرزاد فربد - کتاب پنجره - دیویی: 823.914 - 314 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 50000 ریال - 9 -18-7822-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1