لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(0)
چاپ مجدد (2)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نثر پارسی در آیینه تاریخ (گزیده متون تاریخی)
گردآورنده:علی‌اصغر خبره‌زاده ؛ ويراستار:پرویز اتابکی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 8fa8.8008 - 610 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 9 -743-445-964 انتخاب
2- نثر پارسی در آیینه تاریخ (گزیده متون تاریخی)
گردآورنده:علی‌اصغر خبره‌زاده ؛ ويراستار:پرویز اتابکی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 8fa8.8008 - 680 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 7 -744-445-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1