لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه کامل دو جلدی قوانین معاملات املاک به همراه تشریح مواد و توضیح عبارات و اصطلاحات حقوقی قابل استفاده مشاورین املاک در سراسر کشور
نويسنده:مرتضی یوسفی - بوستان دانش - دیویی: 346.5502 - 512 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - جیبی (سلفون) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 8 -50-8144-964 انتخاب
2- مجموعه کامل دو جلدی قوانین معاملات املاک به همراه تشریح مواد و توضیح عبارات و اصطلاحات حقوقی قابل استفاده مشاورین املاک در سراسر کشور
نويسنده:مرتضی یوسفی - بوستان دانش - دیویی: 346.5502 - 608 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - جیبی (سلفون) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 6 -51-8144-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1