لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (4)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ژان کریستف
نويسنده:رومن رولان ؛ مترجم:محمد مجلسی - نشر دنیای نو - دیویی: 843.912 - 550 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 0 -64-8263-964-978 انتخاب
2- ژان کریستف
نويسنده:رومن رولان ؛ نويسنده:محمد مجلسی - دنیای نو - دیویی: 843.912 - 504 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1 -67-8263-964-978 انتخاب
3- ژان کریستف
نويسنده:رومن رولان ؛ مترجم:محمد مجلسی ؛ ويراستار:علی کاتبی - نشر دنیای نو - دیویی: 843.912 - 390 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 4 -66-8263-964-978 انتخاب
4- ژان کریستف
نويسنده:رومن رولان ؛ مترجم:محمد مجلسی - نشر دنیای نو - دیویی: 843.912 - 480 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 7 -65-8263-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1