لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(0)
چاپ مجدد (2)
تالیف (0)
ترجمه (2)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- برادران کارامازوف
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:صالح حسینی - ناهید - دیویی: 891.733 - 1112 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1386 - 6 -08-6205-964-978 انتخاب
2- برادران کارامازوف
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:صالح حسینی - ناهید - دیویی: 891.733 - 512 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 7 سال 1386 - 9 -07-6205-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1