لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(0)
چاپ مجدد (2)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- طراحان آموزش مفاهیم زیست‌شناسی پیش‌دانشگاهی
نويسنده: دپارتمان‌زیست‌شناسی‌‌آیندگان ؛ زيرنظر:علیرضا اخلاصمندمنفرد ؛ زيرنظر:محمود موحدی - موسسه فرهنگی آیندگان 1000نکته - دیویی: 574.076 - 104 صفحه - جلد 1 - بیاضی (شومیز) - چاپ 7 سال 1386 - 10000 ریال - 9 -672-373-964-978 انتخاب
2- طراحان آموزش مفاهیم زیست‌شناسی پیش‌دانشگاهی
نويسنده: دپارتمان‌زیست‌شناسی‌‌آیندگان ؛ زيرنظر:علیرضا اخلاصمندمنفرد ؛ زيرنظر:محمود موحدی - موسسه فرهنگی آیندگان 1000نکته - دیویی: 574.076 - 104 صفحه - جلد 2 - بیاضی (شومیز) - چاپ 7 سال 1386 - 10000 ریال - 1 -678-373-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1