لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(0)
چاپ مجدد (2)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه دروس رشته مهندسی منابع طبیعی محیط زیست
نويسنده: اعضای هیات علمی سنجش تکمیلی - سنجش - دیویی: 333.707 - 446 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 4 -675-383-964 انتخاب
2- مجموعه دروس رشته مهندسی منابع طبیعی محیط زیست
نويسنده: اعضای هیات علمی سنجش تکمیلی - سنجش - دیویی: 333.707 - 430 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 2 -676-383-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1