لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (0)
تالیف (4)
ترجمه (0)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مفاهیم جامع علوم تجربی دوره‌ی ابتدایی: علوم شیمی: المپیاد - تیزهوشان: قابل استفاده‌ی دانش‌آموزان دوره‌ی ابتدایی به ویژه پنجم ابتدایی ...
نويسنده:زهرا گیاه‌تازه ؛ نويسنده:علی واله - تندیس نقره‌ای ایرانیان - دیویی: 507.6 - 114 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 26000 ریال - 0 -26-5186-600-978 انتخاب
2- مفاهیم جامع علوم تجربی دوره‌ی ابتدایی: علوم فیزیکی: المپیاد - تیزهوشان: قابل استفاده‌ی دانش‌آموزان دوره‌ی ابتدایی به ویژه پنجم ابتدایی، ..
نويسنده:زهرا گیاه‌تازه ؛ نويسنده:علی واله - تندیس نقره‌ای ایرانیان - دیویی: 507.6 - 192 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 35000 ریال - 7 -27-5186-600-978 انتخاب
3- مفاهیم جامع علوم تجربی دوره‌ی ابتدایی: علوم زیستی: المپیاد - تیزهوشان: قابل استفاده‌ی دانش‌آموزان دوره‌ی ابتدایی به ویژه پنجم ابتدایی، ..
نويسنده:زهرا گیاه‌تازه ؛ نويسنده:علی واله - تندیس نقره‌ای ایرانیان - دیویی: 507.6 - 128 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 26000 ریال - 4 -28-5186-600-978 انتخاب
4- مفاهیم جامع علوم تجربی دوره‌ی ابتدایی: علوم زمین‌شناسی و نجوم: المپیاد - تیزهوشان: قابل استفاده‌ی دانش‌آموزان دوره‌ی ابتدایی به ویژه پنجم ابتدایی، ..
نويسنده:زهرا گیاه‌تازه ؛ نويسنده:علی واله - تندیس نقره‌ای ایرانیان - دیویی: 507.6 - 72 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 23000 ریال - 1 -29-5186-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1