لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (2)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فیزیولوژی پزشکی گایتون - هال 2011
نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ نويسنده:جان‌ادوارد هال ؛ مترجم:فرخ شادان - چهر - دیویی: 612.0076 - 896 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 210000 ریال - 7 -182-409-964-978 انتخاب
2- فیزیولوژی پزشکی گایتون - هال 2011
نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ نويسنده:جان‌ادوارد هال ؛ مترجم:فرخ شادان - چهر - دیویی: 612.0076 - 832 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 190000 ریال - 4 -183-409-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1