لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(57)
چاپ مجدد (0)
تالیف (57)
ترجمه (0)
تهران (57)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (57) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تقویم تاریخ دفاع مقدس (جنگ آب)
نويسنده:سعید پورداراب - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 955.0843 - 1020 صفحه - (در102جلد ) - جلد 45 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 610000 ریال - 3 -840-419-964-978 انتخاب
2- تقویم تاریخ دفاع مقدس (عملیات خیبر)
نويسنده:سعید پورداراب - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 955.0843 - 1398 صفحه - جلد 43 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 660000 ریال - 0 -838-419-964-978 انتخاب
3- تقویم تاریخ دفاع مقدس (حماسه شیاکوه)
نويسنده:سعید پورداراب ؛ نويسنده:فرهاد بهروزی - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 955.0843 - 636 صفحه - جلد 17 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 83000 ریال - 2 -441-419-964-978 انتخاب
4- تقویم تاریخ دفاع مقدس (رمضان در رمضان)
نويسنده:نبی‌الله کریمی ؛ ويراستار:شعاع‌الدین فلاح‌دوست ؛ ويراستار:حمیدرضا هدایت‌عبدی - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 955.0843 - 1034 صفحه - جلد 23 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 340000 ریال - 3 -613-419-964-978 انتخاب
5- تقویم تاریخ دفاع مقدس (برفراز رقابیه)
نويسنده:سعید پورداراب - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 955.0843 - 490 صفحه - جلد 7 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 34000 ریال - 9 -260-419-964-978 انتخاب
6- تقویم تاریخ دفاع مقدس: حماسه دو سال حضور
نويسنده:فرهاد بهروزی - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 955.0843 - 822 صفحه - جلد 25 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 280000 ریال - 9 -707-419-964-978 انتخاب
7- تقویم تاریخ دفاع مقدس (خوف خفاش)
نويسنده:سعید پورداراب ؛ نويسنده:نبی‌الله کریمی - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 955.0843 - 1400 صفحه - جلد 47 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 810000 ریال - 0 -841-419-964-978 انتخاب
8- تقویم تاریخ دفاع مقدس (ارتش در خور افتخار): حوادث آبان 1363
نويسنده:فرهاد بهروزی ؛ ويراستار:شعاع‌الدین فلاح‌دوست - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 955.0843 - 1284 صفحه - (در102جلد ) - جلد 51 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 1160000 ریال - 9 -893-419-964-978 انتخاب
9- تقویم تاریخ دفاع مقدس (آزادسازی نوسود)
نويسنده:نبی کریمی - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 955.0843 - 540 صفحه - جلد 11 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 51000 ریال - 3 -374-419-964-978 انتخاب
10- تقویم تاریخ دفاع مقدس: فتح بزرگ
نويسنده:سعید پورداراب ؛ نويسنده:نبی‌الله کریمی - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 955.0843 - 1380 صفحه - جلد 20 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 300000 ریال - 1 -592-419-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6