لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(0)
چاپ مجدد (6)
تالیف (6)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مواقف الشیعه
نويسنده:علی احمدی‌میانجی - جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی - دیویی: 297.4172 - 496 صفحه - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1390 - 4 -978-470-964-978 انتخاب
2- مواقف الشیعه
نويسنده:علی احمدی‌میانجی - جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی - دیویی: 297.4172 - 504 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1390 - 7 -977-470-964-978 انتخاب
3- مواقف الشیعه
نويسنده:علی احمدی‌میانجی - جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی - دیویی: 297.4172 - 504 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1390 - 0 -976-470-964-978 انتخاب
4- مواقف الشیعه
نويسنده:علی احمدی‌میانجی - جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی - دیویی: 297.4172 - 506 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1380 - 18000 ریال - انتخاب
5- مواقف الشیعه
نويسنده:علی احمدی‌میانجی - جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی - دیویی: 297.4172 - 496 صفحه - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1380 - 17000 ریال - انتخاب
6- مواقف الشیعه
نويسنده:علی احمدی‌میانجی - جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی - دیویی: 297.4172 - 504 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1380 - 18000 ریال - 0 -432-470-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1