لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(0)
چاپ مجدد (3)
تالیف (3)
ترجمه (0)
تهران (3)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام
نويسنده:غلامحسین ابراهیمی‌دینانی - طرح نو - دیویی: 189.1 - 440 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1390 - 3 -79-5625-964-978 انتخاب
2- ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام
نويسنده:غلامحسین ابراهیمی‌دینانی - طرح نو - دیویی: 189.1 - 438 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1399 - 3 -79-5625-964-978 انتخاب
3- ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام
نويسنده:غلامحسین ابراهیمی‌دینانی - طرح نو - دیویی: 189.1 - 478 صفحه - جلد 3 - رقعی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1399 - 2600000 ریال - 6 -02-7134-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1