لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(0)
چاپ مجدد (4)
تالیف (4)
ترجمه (0)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هزار و یک حکایت تاریخی
نويسنده:محمود حکیمی - قلم - دیویی: 902 - 308 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1373 - 2250 ریال - انتخاب
2- هزار و یک حکایت تاریخی
نويسنده:محمود حکیمی - قلم - دیویی: 902 - 312 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - چاپ 3 سال 1370 - 850 ریال - انتخاب
3- هزار و یک حکایت تاریخی
نويسنده:محمود حکیمی - قلم - دیویی: 902 - 320 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - چاپ 5 سال 1369 - 600 ریال - انتخاب
4- هزار و یک حکایت تاریخی
نويسنده:محمود حکیمی - قلم - دیویی: 902 - 240 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1390 - 50000 ریال - 9 -086-316-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1