لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(0)
چاپ مجدد (3)
تالیف (3)
ترجمه (0)
تهران (3)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قصه‌های من و بابام: بابای خوب من
نويسنده:اریش ازر ؛ بازنويسي:ایرج جهانشاهی - فاطمی - دیویی: 741.5 - 101 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1370 - 400 ریال - انتخاب
2- قصه‌های من و بابام: شوخیها و مهربانیها
نويسنده:اریش ازر ؛ بازنويسي:ایرج جهانشاهی - فاطمی - دیویی: 741.5 - 101 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1370 - 400 ریال - انتخاب
3- قصه‌های من و بابام: لبخند ماه
نويسنده:اریش ازر ؛ بازنويسي:ایرج جهانشاهی - فاطمی - دیویی: 741.5 - 101 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1370 - 400 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1