لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(0)
چاپ مجدد (8)
تالیف (8)
ترجمه (0)
تهران (8)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (8)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از گلستان و ملستان
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ ويراستار:مصطفی رحماندوست ؛ تصويرگر:علی‌اکبر صادقی - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 192 صفحه - (در8جلد ) - جلد 7 - رقعی (شومیز) - چاپ 57 سال 1395 - 65000 ریال - 1 -171-300-964-978 انتخاب
2- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از قصه‌های قرآن
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ ويراستار:محمد میرکیانی ؛ تصويرگر:مرتضی ممیز - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 232 صفحه - (در8جلد ) - جلد 5 - رقعی (شومیز) - چاپ 57 سال 1393 - 70000 ریال - 8 -169-300-964-978 انتخاب
3- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های چهارده معصوم (ع)
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ ويراستار:مصطفی رحماندوست ؛ تصويرگر:نگین فراهانی - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 212 صفحه - جلد 8 - رقعی (شومیز) - چاپ 57 سال 1398 - 175000 ریال - 8 -172-300-964-978 انتخاب
4- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از کلیله و دمنه
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ ويراستار:محمد میرکیانی - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 128 صفحه - (در8جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 57 سال 1392 - 30000 ریال - 1 -030-300-964-978 انتخاب
5- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از سندبادنامه و قابوسنامه
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ ويراستار:محمد میرکیانی ؛ تصويرگر:سارا خرامان - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 100 صفحه - (در8جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 57 سال 1392 - 26000 ریال - 4 -167-300-964-978 انتخاب
6- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از مرزبان‌نامه
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ ويراستار:محمد میرکیانی ؛ تصويرگر:محمد بهرامی - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 120 صفحه - (در8جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 57 سال 1392 - 30000 ریال - 7 -166-300-964-978 انتخاب
7- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از مثنوی مولوی
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ ويراستار:محمد میرکیانی ؛ تصويرگر:مرتضی ممیز - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 152 صفحه - (در8جلد ) - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 57 سال 1392 - 40000 ریال - 1 -168-300-964-978 انتخاب
8- قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب: قصه‌های برگزیده از آثار شیخ عطار
نويسنده:مهدی آذریزدی ؛ ويراستار:مصطفی رحماندوست ؛ تصويرگر:فرشید مثقالی - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 176 صفحه - (در8جلد ) - جلد 6 - رقعی (شومیز) - چاپ 57 سال 1394 - 50000 ریال - 4 -170-300-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1