لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- غذای ما، رفتارمان را می‌سازد (نگرشی بر غذاهای سنتی ایران با رویکرد طبع‌شناسی)
نويسنده:رکسانا علیجان‌زاده ؛ نويسنده:مهدی رشیدی - زعیم - دیویی: 641.5955 - 306 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 150000 ریال - 6 -095-240-600-978 انتخاب
2- غذای ما، رفتارمان را می‌سازد (نگرشی بر غراهای سنتی ایران با رویکرد طبع‌شناسی)
نويسنده:رکسانا علیجان‌زاده ؛ نويسنده:مهدی رشیدی - زعیم - دیویی: 641.5955 - 276 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 150000 ریال - 3 -096-240-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1