لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(0)
چاپ مجدد (1)
تالیف (1)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (1) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آموزش مداحی همراه با CD آموزشی
نويسنده:عبدالرضا نصیرپورفسایی - بوستان احمدی - 232 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 2200 نسخه - 60000 ریال - 5 -01-6493-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1