لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (3)
تهران (3)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دفتر یادداشت روزانه یک نویسنده
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:ابراهیم یونسی - معین - دیویی: 891.733 - 506 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 770 نسخه - 8 -76-7603-964-978 انتخاب
2- دفتر یادداشت روزانه یک نویسنده
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:ابراهیم یونسی - معین - دیویی: 891.733 - 500 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 770 نسخه - 1 -75-7603-964-978 انتخاب
3- دفتر یادداشت روزانه یک نویسنده
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:ابراهیم یونسی - معین - دیویی: 891.733 - 508 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 770 نسخه - 5 -77-7603-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1