لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(0)
چاپ مجدد (4)
تالیف (4)
ترجمه (0)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هفت ‌خان رستم
نويسنده:مروارید تقی‌بیک ؛ تصويرگر:شیلا خزانه‌داری - گوهر اندیشه - دیویی: 398.22 - 12 صفحه - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 25000 ریال - 7 -70-5878-600-978 انتخاب
2- هفت ‌خان رستم
نويسنده:مروارید تقی‌بیک ؛ تصويرگر:شیلا خزانه‌داری - گوهر اندیشه - دیویی: 398.22 - 12 صفحه - جلد 3 - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 25000 ریال - 1 -72-5878-600-978 انتخاب
3- هفت ‌خان رستم
نويسنده:مروارید تقی‌بیک ؛ تصويرگر:شیلا خزانه‌داری - گوهر اندیشه - دیویی: 398.22 - 12 صفحه - جلد 4 - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 25000 ریال - 8 -73-5878-600-978 انتخاب
4- هفت ‌خان رستم
نويسنده:مروارید تقی‌بیک ؛ تصويرگر:شیلا خزانه‌داری - گوهر اندیشه - دیویی: 398.22 - 12 صفحه - جلد 2 - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 25000 ریال - 4 -71-5878-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1