لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (0)
تالیف (6)
ترجمه (0)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- یادداشتهای استاد مطهری
نويسنده:مرتضی مطهری - صدرا - دیویی: 297.998 - 520 صفحه - جلد 7 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 21000 ریال - 3 -30-7299-964 انتخاب
2- یادداشتهای استاد مطهری (جلد اول از بخش موضوعی) مشخصات اسلام - توحید - قرآن - نبوت
نويسنده:مرتضی مطهری - صدرا - دیویی: 297.998 - 508 صفحه - جلد 8 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1383 - 20000 ریال - 7 -39-7299-964 انتخاب
3- یادداشتهای استاد مطهری
نويسنده:مرتضی مطهری - صدرا - دیویی: 297.998 - 600 صفحه - (در6جلد ) - جلد 6 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1381 - 23000 ریال - 1 -28-7299-964 انتخاب
4- یادداشتهای استاد مطهری (جلد سوم از بخش موضوعی) جمهوری اسلامی - مسائل حکومت - اسلام و انقلاب - ایران و اسلام - عظمت و انحطاط ...
نويسنده:مرتضی مطهری - صدرا - دیویی: 297.998 - 624 صفحه - جلد 10 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1385 - 39000 ریال - 4 -52-7299-964 انتخاب
5- یادداشتهای استاد مطهری
نويسنده:مرتضی مطهری - صدرا - دیویی: 297.998 - 506 صفحه - (در6جلد ) - جلد 5 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 16000 ریال - 7 -25-7299-964 انتخاب
6- یادداشتهای استاد مطهری (جلد چهارم از بخش موضوعی): انقلاب حقیقی - فطرت - فلسفه اخلاق - عرفان - عشق - زن
نويسنده:مرتضی مطهری - صدرا - دیویی: 297.998 - 580 صفحه - جلد 11 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1387 - 1 -59-7299-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1