لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(0)
چاپ مجدد (3)
تالیف (3)
ترجمه (0)
تهران (3)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نفائس الفنون فی عرایس العیون
نويسنده:محمدبن‌محمود شمس‌الدین‌آملی ؛ مصحح:ابوالحسن شعرانی - اسلامیه - دیویی: 030 - 582 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1381 - 125000 ریال - 1 -132-481-964 انتخاب
2- نفائس الفنون فی عرایس العیون
نويسنده:محمدبن‌محمود شمس‌الدین‌آملی ؛ مصحح:ابراهیم میانجی - اسلامیه - دیویی: 030 - 556 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1381 - 125000 ریال - 3 -131-481-964 انتخاب
3- نفائس الفنون فی عرایس العیون
نويسنده:محمدبن‌محمود شمس‌الدین‌آملی ؛ مصحح:ابوالحسن شعرانی - اسلامیه - دیویی: 030 - 604 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1381 - 125000 ریال - 6 -197-481-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1