لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (2)
تالیف (4)
ترجمه (0)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دیوان نمایش
نويسنده:بهرام بیضایی - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 8fa2.62 - 640 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 5 -69-6751-964 انتخاب
2- دیوان نمایش
نويسنده:بهرام بیضایی - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 8fa2.62 - 628 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 9 -70-6751-964 انتخاب
3- دیوان نمایش
نويسنده:بهرام بیضایی - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 8fa2.62 - 632 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1384 - 60000 ریال - 5 -69-6751-964 انتخاب
4- دیوان نمایش
نويسنده:بهرام بیضایی - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 8fa2.62 - 624 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1384 - 60000 ریال - 9 -70-6751-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1