لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(0)
چاپ مجدد (8)
تالیف (0)
ترجمه (8)
تهران (8)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (8)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خاطرات یک بچه‌ی چلمن: حرف، حرف رودریک است و بس!
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:سارا اسفندیارپور - حوض نقره - دیویی: 741.5 - 224 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1396 - 1100 نسخه - 120000 ریال - 8 -93-5270-600-978 انتخاب
2- خاطرات یک بچه‌ی چلمن: روزهای سگی سگی
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:سارا اسفندیارپور - حوض نقره - دیویی: 741.5 - 220 صفحه - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1396 - 1100 نسخه - 140000 ریال - 3 -003-194-600-978 انتخاب
3- خاطرات یک بچه‌ی چلمن: گرفتاری برفی
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:سپیده خلیلی - حوض نقره - دیویی: 741.5 - 224 صفحه - جلد 7 - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1397 - 1100 نسخه - 160000 ریال - 5 -124-194-600-978 انتخاب
4- خاطرات یک بچه‌ی چلمن: بدشانسی از نوع خفن
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:تبسم آتشین‌جان - حوض نقره - دیویی: 741.5 - 224 صفحه - جلد 9 - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1397 - 3000 نسخه - 280000 ریال - 4 -233-194-600-978 انتخاب
5- خاطرات یک بچه‌ی چلمن: دور سوم
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:تبسم آتشین‌جان - حوض نقره - دیویی: 741.5 - 226 صفحه - جلد 8 - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1398 - 3000 نسخه - 280000 ریال - 3 -173-194-600-978 انتخاب
6- خاطرات یک بچه‌ی چلمن: حقیقت زشت
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:سپیده خلیلی - حوض نقره - دیویی: 741.5 - 224 صفحه - جلد 6 - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1397 - 1100 نسخه - 180000 ریال - 2 -026-194-600-978 انتخاب
7- خاطرات یک بچه‌ی چلمن: قوز بالا قوز!
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:سارا اسفندیارپور - حوض نقره - دیویی: 741.5 - 224 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1396 - 1100 نسخه - 120000 ریال - 6 -97-5270-600-978 انتخاب
8- خاطرات یک بچه‌ی چلمن: کتاب خودآموز
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:سارا اسفندیارپور - حوض نقره - دیویی: 741.5 - 160 صفحه - جلد 5 - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1397 - 1100 نسخه - 280000 ریال - 7 -005-194-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1