لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (0)
تالیف (1)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (1) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قصه‌های شاهنامه
ويراستار:احمد کریمی ؛ اقتباس گر:اکرم محرابی - نشر پیمان - دیویی: 8fa3.62 - 128 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 3 -09-5981-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1