لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (8)
تهران (8)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (8)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- باب اسفجی: باب اسفنجی شگفت‌انگیز
نويسنده:استیون هیلنبرگ ؛ مترجم:فائقه مرتضوی‌کرونی ؛ ويراستار:علیرضا مرتضوی‌کرونی - فرهنگ و هنر - دیویی: 813 - 22 صفحه - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 85000 ریال - 0 -19-8288-600-978 انتخاب
2- باب اسفنجی: روزنامه باب اسفنجی
نويسنده:استیون هیلنبرگ ؛ مترجم:فائقه مرتضوی‌کرونی ؛ ويراستار:علیرضا مرتضوی‌کرونی - فرهنگ و هنر - دیویی: 813 - 22 صفحه - جلد 5 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 85000 ریال - 7 -23-8288-600-978 انتخاب
3- باب اسفنجی: باب اسفنجی و اسباب‌بازی
نويسنده:استیون هیلنبرگ ؛ مترجم:فائقه مرتضوی‌کرونی ؛ ويراستار:علیرضا مرتضوی‌کرونی - فرهنگ و هنر - دیویی: 813 - 22 صفحه - جلد 3 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 85000 ریال - 3 -21-8288-600-978 انتخاب
4- باب اسفنجی: باب اسفنجی و پرنسس
نويسنده:استیون هیلنبرگ ؛ مترجم:فائقه مرتضوی‌کرونی ؛ ويراستار:علیرضا مرتضوی‌کرونی - فرهنگ و هنر - دیویی: 813 - 22 صفحه - جلد 2 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 85000 ریال - 6 -20-8288-600-978 انتخاب
5- باب اسفنجی: روز دوستی و مهربانی
نويسنده:استیون هیلنبرگ ؛ مترجم:فائقه مرتضوی‌کرونی ؛ ويراستار:علیرضا مرتضوی‌کرونی - فرهنگ و هنر - دیویی: 813 - 20 صفحه - جلد 8 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 85000 ریال - 8 -26-8288-600-978 انتخاب
6- باب اسفنجی: باب اسفنجی و فرار بزرگ
نويسنده:استیون هیلنبرگ ؛ مترجم:فائقه مرتضوی‌کرونی ؛ ويراستار:علیرضا مرتضوی‌کرونی - فرهنگ و هنر - دیویی: 813 - 20 صفحه - جلد 7 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 85000 ریال - 1 -25-8288-600-978 انتخاب
7- باب اسفنجی: باب اسفنجی و مدال طلا
نويسنده:استیون هیلنبرگ ؛ مترجم:فائقه مرتضوی‌کرونی ؛ ويراستار:علیرضا مرتضوی‌کرونی - فرهنگ و هنر - دیویی: 813 - 22 صفحه - جلد 6 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 85000 ریال - 4 -24-8288-600-978 انتخاب
8- باب اسفنجی: باب اسفنجی در کلاس
نويسنده:استیون هیلنبرگ ؛ مترجم:فائقه مرتضوی‌کرونی ؛ ويراستار:علیرضا مرتضوی‌کرونی - فرهنگ و هنر - دیویی: 813 - 20 صفحه - جلد 4 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 85000 ریال - 0 -22-8288-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1