لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(0)
چاپ مجدد (2)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرهنگ جامع کاربردی فرزان عربی - فارسی از دیرینه ایام عرب تا نوترین واژگان علم و ادب: آ - ز، شامل 36394 واژه
نويسنده:پرویز اتابکی ؛ زيرنظر:مجتبی مقدم - فرزان روز - دیویی: 492.73 - 1460 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1397 - 8 -355-321-964-978 انتخاب
2- فرهنگ جامع کاربردی فرزان عربی - فارسی از دیرینه ایام عرب تا نوترین واژگان علم و ادب: س - ی، شامل 40112 واژه
نويسنده:پرویز اتابکی ؛ زيرنظر:مجتبی مقدم - فرزان روز - دیویی: 492.73 - 2930 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1397 - 5 -356-321-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1