لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ویلن: ردیف استاد ابوالحسن صبا
نويسنده:ابوالحسن صبا - فرهنگ رسا - 68 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 1 -2-901462-0-979 انتخاب
2- ویلن: ردیف استاد ابوالحسن صبا
نويسنده:ابوالحسن صبا - فرهنگ رسا - 52 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 4 -1-9014620-0-979 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1