لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (2)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سینوهه
نويسنده:میکا والتاری ؛ مترجم:فرزام حبیبی‌اصفهانی - آتیسا - دیویی: 894.54133 - 416 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1398 - 6 -04-6611-622-978 انتخاب
2- سینوهه
نويسنده:میکا والتاری ؛ مترجم:فرزام حبیبی‌اصفهانی - آتیسا - دیویی: 894.54133 - 416 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1398 - 0 -06-6611-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1