لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(0)
چاپ مجدد (4)
تالیف (4)
ترجمه (0)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام
نويسنده:غلامحسین ابراهیمی‌دینانی - طرح نو - دیویی: 189.1 - 480 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1390 - 5 -09-7134-964-978 انتخاب
2- ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام
نويسنده:غلامحسین ابراهیمی‌دینانی ؛ ويراستار:محمد سیداخلاقی - طرح نو - دیویی: 189.1 - 444 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1390 - 7 -39-5625-964-978 انتخاب
3- ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام
نويسنده:غلامحسین ابراهیمی‌دینانی ؛ ويراستار:محمد سیداخلاقی - طرح نو - دیویی: 189.1 - 440 صفحه - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1399 - 2600000 ریال - 7 -39-5625-964-978 انتخاب
4- ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام
نويسنده:غلامحسین ابراهیمی‌دینانی - طرح نو - دیویی: 189.1 - 436 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1385 - 3 -79-5625-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1