لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (0)
تالیف (11)
ترجمه (0)
تهران (8)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نظام حقوقی نمایندگی شوراهای اسلامی شهر و روستا در ایران
نويسنده:احسان پورمحمود ؛ نويسنده:سعید معافی ؛ نويسنده:سعید آئینه‌افروز - جاودانه،جنگل - دیویی: 342.5509 - 260 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 200000 ریال - 7 -519-158-600-978 انتخاب
2- مجموعه قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های مرتبط با شهر و روستا
نويسنده:کیومرث محمدپور ؛ نويسنده:مهرانگیز رضایی‌چمانی - زعیم - دیویی: 342.5509 - 712 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1400000 ریال - 3 -281-240-600-978 انتخاب
3- شورا، تقویت حضور مردم و تمرکززدایی
نويسنده:رحمت‌اله بنار - مهر برنا - دیویی: 354.5502288 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 14000 ریال - 2 -81-8192-964 انتخاب
4- منتخبی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی
تدوين:آرتیکاس اقبال ؛ تدوين:تحسین عزیزی ؛ تدوين:سیف‌اله ساعدی - زیویه - دیویی: 343.5509 - 68 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 4 -9-93449-600-978 انتخاب
5- بررسی ظرفیت مسئولیت‌پذیری شوراهای اسلامی روستا "برگزیده هشتمین دوره جشنواره پایان‌نامه سال دانشجویی"
نويسنده:رحمت‌اله بنار - سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - دیویی: 354.55 - 66 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 6000 ریال - 1 -18-8848-964 انتخاب
6- حقوق دهیاری‌ها (ساختار و تشکیلات، نواقص و راهکارها)
نويسنده:فریبر صارمی‌نوری - نوید شیراز - دیویی: 342.5509 - 154 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 90000 ریال - 4 -480-192-600-978 انتخاب
7- حقوق و قوانین روستایی
نويسنده:سیدعارف موسوی ؛ نويسنده:مصطفی طالشی ؛ ويراستار:الناز رزندی - ستایش حقیقت،سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور - دیویی: 342.5509 - 496 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 190000 ریال - 8 -02-7056-600-978 انتخاب
8- قوانین و مقررات ده و دهیاری همراه با آیین‌نامه و تشکیلات انتخابات داخلی و امور مالی
تدوين: گروه مولفان - اخوان - دیویی: 343.5509 - 180 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 75000 ریال - 4 -95-8586-964-978 انتخاب
9- گذری بر قوانین و مقررات شوراهای اسلامی روستایی
نويسنده:یونس آزادی - طاهری - دیویی: 342.5509 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 150000 ریال - 6 -20-6046-622-978 انتخاب
10- قوانین و مقررات کاربردی شورا و دهیاری
نويسنده:سعیدرضا جندقیان‌بیدگلی ؛ نويسنده:نیره میرزائی - مولفین طلایی - دیویی: 342.5509 - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 300000 ریال - 2 -860-248-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2