لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (5)
تالیف (19)
ترجمه (0)
تهران (16)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (19) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- از نظم سیاسی تا نظم کیهانی در اندیشه ایرانی
نويسنده:بهروز دیلم‌صالحی - مرکز بازشناسی اسلام و ایران - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 19500 ریال - 5 -05-8418-964 انتخاب
2- چه باشد آنچه خوانندش سیاست؟
نويسنده:مهدی فدایی‌مهربانی - فلات - 574 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 395000 ریال - 2 -4-94801-600-978 انتخاب
3- جریان‌شناسی تفکر سیاسی در جهان اسلام
نويسنده:محسن مهاجرنیا - سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی - 596 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 150 نسخه - 420000 ریال - 9 -325-108-600-978 انتخاب
4- چشم‌انداز دانش سیاسی در ایران: مجموعه مقالات
به‌اهتمام:رضا عیسی‌نیا ؛ ويراستار:محمدباقر انصاری - پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی - 448 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1400 نسخه - 230000 ریال - 0 -135-195-600-978 انتخاب
5- دوام اندیشه سیاسی در ایران: ارزیابی تحلیلی نظریه زوال اندیشه سیاسی
نويسنده:سیدمحمدناصر تقوی - موسسه بوستان کتاب - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1200 نسخه - 24000 ریال - 2 -690-371-964 انتخاب
6- بازبینی "حکومت" در دو اثر ادبی (سیاستنامه و نهج‌البلاغه)
نويسنده:معصومه خالقی - لوح محفوظ - 180 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 8 -06-8000-600-978 انتخاب
7- آموزش و پرورش علوم سیاسی در ایران: روش کارگاهی و آزمایشگاهی
نويسنده:محمدباقر حشمت‌زاده ؛ ويراستار:فروغ کاظمی - دانشگاه شهید بهشتی - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1500 نسخه - 34000 ریال - 1 -185-457-964 انتخاب
8- فراسوی رنج و رویا: روایتی دلالتی - پارادایمی از تفکر سیاسی
نويسنده:عباس منوچهری ؛ ويراستار:محمدابراهیم باسط - پژوهشکده تاریخ اسلام،موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی - 354 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 3 -20-7398-600-978 انتخاب
9- تحول اندیشه سیاسی در شرق باستان
نويسنده:فرهنگ رجایی - نشر قومس - 222 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 8 -14-8811-964 انتخاب
10- اندیشه سیاسی در ایران باستان
نويسنده:شجاع احمدوند ؛ نويسنده:روح‌الله اسلامی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 254 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 130000 ریال - 2 -0408-02-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2