لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (5)
تالیف (19)
ترجمه (0)
تهران (16)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (19) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سیری در تحولات آموزشی و پژوهشی علوم سیاسی و روابط بین‌الملل: نقش عوامل تاثیرگذار سطح کلان
نويسنده:نسرین مصفا - پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - 308 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 0 -09-2738-964-978 انتخاب
2- جریان‌شناسی تفکر سیاسی در جهان اسلام
نويسنده:محسن مهاجرنیا - سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی - 596 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 200 نسخه - 420000 ریال - 9 -325-108-600-978 انتخاب
3- دوام اندیشه سیاسی در ایران: ارزیابی تحلیلی نظریه زوال اندیشه سیاسی
نويسنده:سیدمحمدناصر تقوی - موسسه بوستان کتاب - 332 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 1500 نسخه - 36000 ریال - 0 -484-548-964-978 انتخاب
4- تحول اندیشه سیاسی در شرق باستان
نويسنده:فرهنگ رجایی - نشرقومس - 222 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 8 -14-8811-964 انتخاب
5- چشم‌انداز دانش سیاسی در ایران: مجموعه مقالات
به‌اهتمام:رضا عیسی‌نیا ؛ ويراستار:محمدباقر انصاری - پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی - 448 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1400 نسخه - 230000 ریال - 0 -135-195-600-978 انتخاب
6- آموزش و پرورش علوم سیاسی در ایران: روش کارگاهی و آزمایشگاهی
نويسنده:محمدباقر حشمت‌زاده ؛ ويراستار:فروغ کاظمی - دانشگاه شهید بهشتی - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1500 نسخه - 34000 ریال - 1 -185-457-964 انتخاب
7- اندیشه سیاسی در اسلام و ایران
نويسنده:محمود حقیقی - گرایش - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 6 -08-9947-964 انتخاب
8- از نظم سیاسی تا نظم کیهانی در اندیشه ایرانی
نويسنده:بهروز دیلم‌صالحی - مرکز بازشناسی اسلام و ایران - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 19500 ریال - 5 -05-8418-964 انتخاب
9- جریان‌شناسی تفکر سیاسی در جهان اسلام
نويسنده:محسن مهاجرنیا - سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی - 596 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 150 نسخه - 420000 ریال - 9 -325-108-600-978 انتخاب
10- فراسوی رنج و رویا: روایتی دلالتی - پارادایمی از تفکر سیاسی
نويسنده:عباس منوچهری ؛ ويراستار:محمدابراهیم باسط - پژوهشکده تاریخ اسلام،موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی - 402 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 0 -21-7398-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2