لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (5)
تالیف (19)
ترجمه (0)
تهران (16)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (19) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چه باشد آنچه خوانندش سیاست؟
نويسنده:مهدی فدایی‌مهربانی - فلات - 574 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 395000 ریال - 2 -4-94801-600-978 انتخاب
2- اندیشه سیاسی در ایران باستان
نويسنده:شجاع احمدوند ؛ نويسنده:روح‌الله اسلامی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 120000 ریال - 2 -0408-02-600-978 انتخاب
3- دوام اندیشه سیاسی در ایران: ارزیابی تحلیلی نظریه زوال اندیشه سیاسی
نويسنده:سیدمحمدناصر تقوی - موسسه ‌بوستان‌ کتاب ‌قم - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1200 نسخه - 24000 ریال - 2 -690-371-964 انتخاب
4- دوام اندیشه سیاسی در ایران: ارزیابی تحلیلی نظریه زوال اندیشه سیاسی
نويسنده:سیدمحمدناصر تقوی - موسسه بوستان کتاب - 332 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 1500 نسخه - 36000 ریال - 0 -484-548-964-978 انتخاب
5- بازبینی "حکومت" در دو اثر ادبی (سیاستنامه و نهج‌البلاغه)
نويسنده:معصومه خالقی - لوح محفوظ - 180 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 8 -06-8000-600-978 انتخاب
6- تاملی بر عقب‌ماندگی ما: نگاهی به کتاب "دیباچه‌ای بر نظریه انحطاط ایران" نوشته‌ی دکتر جواد طباطبایی
نويسنده:حسن قاضی‌مرادی - دات - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1500 نسخه - 75000 ریال - 7 -18-8898-964-978 انتخاب
7- فراسوی رنج و رویا: روایتی دلالتی - پارادایمی از تفکر سیاسی
نويسنده:عباس منوچهری ؛ ويراستار:محمدابراهیم باسط - پژوهشکده تاریخ اسلام،موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی - 354 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 3 -20-7398-600-978 انتخاب
8- فراسوی رنج و رویا: روایتی دلالتی - پارادایمی از تفکر سیاسی
نويسنده:عباس منوچهری ؛ ويراستار:محمدابراهیم باسط - پژوهشکده تاریخ اسلام،موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی - 402 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 0 -21-7398-600-978 انتخاب
9- اندیشه سیاسی در اسلام و ایران
نويسنده:محمود حقیقی - گرایش - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 6 -08-9947-964 انتخاب
10- آموزش و پرورش علوم سیاسی در ایران: روش کارگاهی و آزمایشگاهی
نويسنده:محمدباقر حشمت‌زاده ؛ ويراستار:فروغ کاظمی - دانشگاه شهید بهشتی - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1500 نسخه - 34000 ریال - 1 -185-457-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2