لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(308)
چاپ مجدد (47)
تالیف (280)
ترجمه (75)
تهران (303)
شهرستان (52)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (355) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رسائل طبی (بقراطیه، شرح هلیله، مومیایی)
نويسنده: حنین‌بن‌اسحاق ؛ نويسنده:احمدبن‌محمد گیلانی - چوگان - دیویی: 610 - 162 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 10000 ریال - 9 -36-7463-600-978 انتخاب
2- شش مقاله طبی
نويسنده: قسطابن‌لوقا - منشور سمیر،نیلوبرگ - دیویی: 610 - 188 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 140000 ریال - 0 -50-7509-600-978 انتخاب
3- المنتخب من التحفه السعدیه (فی شرح کلیات القانون): فی شرح الفنن الاول و قسم من الفن الثانی
نويسنده:محمودبن‌مسعود قطب‌الدین‌شیرازی ؛ مصحح:نجفقلی حبیبی - انجمن آثار و مفاخر فرهنگی - دیویی: 610 - 614 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 600000 ریال - 3 -287-528-964-978 انتخاب
4- برگزیده قانون در طب
نويسنده:حسین‌بن‌عبدالله ابن‌سینا ؛ مترجم:لطیف راشدی - ارمغان‌ طوبی - دیویی: 610 - 832 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 12 سال 1398 - 790000 ریال - 2 -16-5163-600-978 انتخاب
5- تغذیه از دیدگاه رازی (منافع الاغذیه و دفع مضارها)
نويسنده:محمدبن‌زکریا رازی ؛ مترجم:سیدعبدالعلی علوی‌نائینی ؛ مصحح:محمدباقر مینایی - چوگان - دیویی: 613.2 - 218 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 140000 ریال - 2 -06-7463-600-978 انتخاب
6- مفردات معصومی (طب نامی)
نويسنده:محمدمعصوم بکری ؛ به‌اهتمام:اکرم تقی‌یار ؛ زيرنظر:یوسف بیگ‌باباپور - منشور سمیر - دیویی: 610 - 162 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 180000 ریال - 9 -002-467-600-978 انتخاب
7- طب سنتی حکیم ابوعلی سینا "قانون به زبان ساده" گزیده‌ای از القانون فی الطب شیخ الرئیس ابوعلی سینا
نويسنده:عقیل گل‌محمدی ؛ نويسنده:کاظم کیانی ؛ نويسنده:یعقوب کمال‌کاظمی - زرقلم - دیویی: 610 - 512 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 150000 ریال - 7 -007-303-600-978 انتخاب
8- قرابادین معصومی
نويسنده:محمدمعصوم شیرازی ؛ مصحح:رشید تفقد - چوگان - دیویی: 615.32 - 516 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 470000 ریال - 9 -81-7463-600-978 انتخاب
9- دو رساله در طب سنتی ایران: رساله در کیفیت و منافع و مضار بعضی ماکولات و غیرها ...
نويسنده:غلامرضا باطنی ؛ نويسنده:مجید خلیلی - پژواک البرز - دیویی: 610 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 145000 ریال - 7 -1-96786-600-978 انتخاب
10- نیر اعظم: در شناخت نبض و انواع آن
نويسنده:غیاث‌الدین‌محمد رامپوری ؛ مصحح:اسماعیل ناظم ؛ ويراستار:محسن باغبانی - طب سنتی ایران - دیویی: 616.0754 - 372 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 130000 ریال - 6 -9-92198-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 36