لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (1)
تالیف (9)
ترجمه (2)
تهران (9)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- صنایع کوچک و متوسط
نويسنده:رقیه افشاری ؛ نويسنده:سمیه صائب‌نیا - محقق اردبیلی - دیویی: 338.6420955 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 150000 ریال - 9 -552-344-600-978 انتخاب
2- آثار الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت (WTO) بر صنایع کوچک و متوسط (SMEs)
نويسنده:محمد راستی ؛ زيرنظر:محمدرضا رفعتی ؛ زيرنظر:محمدرضا سعادت - موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی - دیویی: 382.0955 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 30000 ریال - 6 -378-469-964-978 انتخاب
3- مجموعه قوانین و مقررات صنایع کوچک، شهرک‌ها و نواحی صنعتی مشتمل بر: قوانین مربوط به صنایع کوچک، شهرک‌ها و نواحی صنعتی، ...
تدوين:فریدون تحصیلدوست ؛ تدوين:غلامحسین افتاده ؛ تدوين:مهناز کردنائیج - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 343.5507 - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 130000 ریال - 4 -57-7434-600-978 انتخاب
4- استراتژی افزایش مشارکت موثر و رقابتی بخش صنایع کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی و صنعتی جمهوری اسلامی ایران
نويسنده: سازمان‌توسعه‌صنعتی‌ملل‌متحد(یونیدو) ؛ مترجم:عبدالرضا شقاقی ؛ مترجم:مسعود شفیعی - رسا - دیویی: 330.0955 - 376 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 55000 ریال - 5 -604-317-964 انتخاب
5- توسعه صنعتی روستایی، راهبردی برای توسعه روستایی
نويسنده:شاپور ظریفیان ؛ نويسنده:احمد کیانی - پژوهش‌های دانشگاه - دیویی: 307.1412 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 160000 ریال - 4 -090-483-600-978 انتخاب
6- کارگاه‌های زودبازده در توسعه کارآفرینی در ایران
نويسنده:حجت پورجاهد ؛ ويراستار:حمزه چمن - ماهواره - دیویی: 338.6420 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 75000 ریال - 6 -451-459-600-978 انتخاب
7- نقش راهبردی بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط (SMIEs) در توسعه ملی بر اساس 10 سال تحقیق در حوزه کسب و کارهای صنعتی در ایران
نويسنده:کامبیز طالبی ؛ ويراستار:فرشاد رضوان - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - دیویی: 338.6420955 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 180000 ریال - 0 -7049-03-964-978 انتخاب
8- الگوی پیمانکاری فرعی صنعتی: رویکردی برای تقویت پیوند صنایع کوچک و بزرگ
نويسنده:حمید عزیزمحمدلو - طه - دیویی: 338.6420955 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 150000 ریال - 2 -65-2608-964-978 انتخاب
9- استراتژی افزایش مشارکت موثر و رقابتی بخش صنایع کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی و صنعتی جمهوری اسلامی ایران
نويسنده: سازمان‌توسعه‌صنعتی‌ملل‌متحد(یونیدو) ؛ مترجم:عبدالرضا شقاقی ؛ مترجم:مسعود شفیعی - رسا - دیویی: 330.0955 - 376 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 55000 ریال - 5 -604-317-964 انتخاب
10- گزارش‌های تفصیلی طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور: نقش صنایع کوچک و متوسط در توسعه صنعتی
نويسنده:فرید کی‌مرام ؛ نويسنده:نیره اسحاق‌زاده ؛ نويسنده:محمدرضا حسنی‌فخرآبادی - دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی - دیویی: 338.900955 - 174 صفحه - (در12جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 13000 ریال - 2 -23-7982-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2