لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(153)
چاپ مجدد (251)
تالیف (383)
ترجمه (21)
تهران (295)
شهرستان (109)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (98)

تعداد یافت شده (404) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جمعیت و تنظیم خانواده
نويسنده:سیدمجتبی حسینی ؛ مقدمه:علی‌اکبر ولایتی - کساکاوش - دیویی: 363.96 - 196 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 25700 ریال - 2 -2-96803-964 انتخاب
2- مقدمه‌ای بر مطالعات و سیاست‌های جمعیتی
نويسنده:محمدامین کنعانی - وارسته - دیویی: 304.6 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 31000 ریال - 4 -16-8086-964-978 انتخاب
3- مبانی و مفاهیم جمعیت‌شناسی با افزودگی فصل سیزدهم: آسیب‌شناسی اجتماعی
نويسنده:محمدتقی شیخی - شرکت سهامی انتشار - دیویی: 304.6 - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 29500 ریال - 3 -82-5735-964 انتخاب
4- جمعیت و تنظیم خانواده
نويسنده:سیدمجتبی حسینی ؛ مقدمه:علی‌اکبر ولایتی - حکیم‌باشی - دیویی: 363.960955 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 29 سال 1391 - 60000 ریال - 1 -0-91728-600-978 انتخاب
5- جمعیت و تنظیم خانواده
نويسنده:پریوش حلم‌سرشت ؛ نويسنده:اسماعیل دل‌پیشه - چهر - دیویی: 363.960955 - 188 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 18 سال 1381 - 9000 ریال - 5 -084-409-964 انتخاب
6- مبانی جمعیت‌شناسی
نويسنده:سیدمهدی امانی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 304.6 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1383 - 6000 ریال - 7 -322-459-964 انتخاب
7- جمعیت‌شناسی عمومی ایران
نويسنده:سیدمهدی امانی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 304.60955 - 164 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 8500 ریال - 8 -537-459-964 انتخاب
8- دانش خانواده و جمعیت
نويسنده:زهرا آیت‌اللهی ؛ نويسنده:امیرحسین بانکی‌پورفرد ؛ نويسنده:شیماسادات حسینی - دفتر نشر معارف - دیویی: 306.85 - 255 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1398 - 160000 ریال - 1 -200-441-600-978 انتخاب
9- تلخیص مبانی جمعیت‌شناسی دانشگاه پیام نور
تهيه و تنظيم:امامعلی عاشری ؛ تهيه و تنظيم:باقر قسمتی - حقوق اسلامی - دیویی: 304.6 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 18000 ریال - 8 -033-168-964-978 انتخاب
10- جمعیت‌شناسی و خدمات باروری سالم: این کتاب مورد تأیید شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی می‌باشد
نويسنده:هادی علیزاده‌سیوکی ؛ نويسنده:ایرج ضاربان ؛ نويسنده:نازنین شماعیان‌رضوی - جامعه‌نگر،دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه - دیویی: 304.6 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 69000 ریال - 3 -272-101-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 41