لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(21)
چاپ مجدد (4)
تالیف (8)
ترجمه (17)
تهران (20)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (7)

تعداد یافت شده (25) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مهمترین ناشناخته‌های ایمونولوژی
نويسنده:علی دانایی‌نیا ؛ نويسنده:اسماء سعیدی ؛ نويسنده:ناهید اسکندری - مانی - دیویی: 616.079 - 292 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 320000 ریال - 3 -132-184-600-978 انتخاب
2- Basic immunology: functions and disorders of the immune system
نويسنده:Abul K. Abbas ؛ نويسنده:AndrewH. Lichtman - آنا طب - دیویی: 616.079 - 326 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 390000 ریال - انتخاب
3- عملکرد ایمنی در ورزش و فعالیت ورزشی
نويسنده:مایکل گلیسون ؛ مترجم:حمید محبی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 612.04 - 516 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 85000 ریال - 4 -751-530-964-978 انتخاب
4- ایمونوبیولوژی جنوی
مترجم:توحید کاظمی ؛ مترجم:سلمان باقری ؛ مترجم:المیرا صفایی - حیدری،وزین مهر - دیویی: 616.079 - 468 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 599000 ریال - 7 -34-8532-600-978 انتخاب
5- مروری بر اندام‌های لنفاوی در پرندگان اهلی: ویژه دانشجویان علوم دامی، فیزیولوژی، متخصصین طیور، دامپزشکی و زیست‌شناسی
نويسنده:آیدا صفایی ؛ نويسنده:آرزو پرنده ؛ نويسنده:علیرضا مجیدی‌مصلح - آوای فهیم - دیویی: 636.50896 - 130 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 80000 ریال - 5 -19-6810-600-978 انتخاب
6- Basic immunology: functions and disorders of the immune system
نويسنده:Abul K. Abbas ؛ نويسنده:AndrewH. Lichtman - کتاب امیر - دیویی: 616.079 - 322 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 650000 ریال - انتخاب
7- ایمونولوژی پایه ابوالعباس: عملکردها و اختلالات سیستم ایمنی به انضمام اصول سرولوژی و ایمونولوژی عملی
نويسنده:حمید معدنچی ؛ نويسنده:مصیب رستمیان ؛ نويسنده:محسن مصباحی‌نوروزی - بابازاده - دیویی: 616.079 - 354 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 450000 ریال - 7 -26-6772-964-978 انتخاب
8- اختلالات سیستم محافظتی
نويسنده:جویس بلک ؛ نويسنده:جین‌هاکنسون هاوکس ؛ مترجم:نیره براهیمی - جامعه‌نگر،سالمی - دیویی: 617.0241 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 89000 ریال - 7 -063-101-600-978 انتخاب
9- عملکرد ایمنی در ورزش و فعالیت ورزشی
نويسنده:مایکل گلیسون ؛ مترجم:حمید محبی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 612.04 - 516 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 165000 ریال - 4 -751-530-964-978 انتخاب
10- عملکرد ایمنی در ورزش و فعالیت ورزشی
نويسنده:مایکل گلیسون ؛ مترجم:حمید محبی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 612.04 - 502 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 440000 ریال - 4 -751-530-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3