لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(307)
چاپ مجدد (243)
تالیف (343)
ترجمه (207)
تهران (427)
شهرستان (123)
كودك و نوجوان (18)
كمك درسی و آموزشی (221)

تعداد یافت شده (550) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آناتومی تنه
نويسنده:بهرام الهی - مولف - 410 صفحه - وزیری - چاپ 4 سال 1363 - 5000 نسخه - 960 ریال - انتخاب
2- کالبدشناسی و فیزیولوژی برای پرستاران
نويسنده:مهدی نورانی - چهر - 428 صفحه - وزیری - چاپ 9 سال 1364 - 3000 نسخه - 550 ریال - انتخاب
3- آناتومی به زبان ساده: کالبدشناسی عمومی انسان برای‌ گروههای پزشکی و پیراپزشکی
نويسنده:محمدرضا نیک‌روش - جهاد دانشگاهی، واحد مشهد - 196 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1388 - 1550 نسخه - 20000 ریال - 7 -03-6023-964 انتخاب
4- آناتومی عمومی با نکات بالینی: ویژه دانشجویان دندان‌پزشکی و گروههای وابسته به پزشکی
نويسنده:سکینه غفاریان - دانشگاه فردوسی مشهد - 580 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 500 نسخه - 26000 ریال - 8 -33-5627-964 انتخاب
5- آموزش کالبدشناسی پزشکی
نويسنده:احمد مظفری‌جوین - جهانکده،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار، معاونت پژوهشی - 648 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 37000 ریال - 8 -1728-10-964-978 انتخاب
6- آناتومی بالینی: سر و گردن
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:غلامرضا حسن‌زاده ؛ مترجم:محسن ملک‌علایی - اندیشه‌آور - 950 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1100 نسخه - 35000 ریال - 1 -9-94959-964 انتخاب
7- آناتومی چورازیا: برای متخصصین، دستیاران، دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی: اندام فوقانی و ...
مترجم:محمدحسن حیدری‌همدانی ؛ مترجم:فریدون سرگلزایی ؛ مترجم:شیراحمد سارانی - موسسه‌ انتشارات‌ امید - 426 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 964-6423-40-X انتخاب
8- آناتومی عمومی
نويسنده:محمدعلی نراقی ؛ نويسنده:پریچهر پاسبخش ؛ نويسنده:مهدی مهدی‌زاده - برتر - 136 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2000 نسخه - 19000 ریال - 3 -08-6467-964 انتخاب
9- آناتومی سطحی: همراه با نکات بالینی، کاربردی
نويسنده:مهدی مهدی‌زاده ؛ نويسنده:محمد مهربان - برتر - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 1100 نسخه - 9800 ریال - 1 -09-6467-964 انتخاب
10- آناتومی به زبان ساده: کالبدشناسی عمومی انسان برای ‌گروههای پزشکی و پیراپزشکی
نويسنده:محمدرضا نیک‌روش - جهاد دانشگاهی، واحد مشهد - 196 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1393 - 1550 نسخه - 60000 ریال - 7 -03-6023-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 55