لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(23)
چاپ مجدد (11)
تالیف (34)
ترجمه (0)
تهران (27)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (34) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه قوانین و مقررات منابع طبیعی
نويسنده:اسماعیل آقاجانلو - مجمع علمی و فرهنگی مجد - دیویی: 346.55044 - 456 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 230000 ریال - 4 -186-193-600-978 انتخاب
2- مجموعه قوانین و مقررات اراضی، زمین شهری و منابع طبیعی
تدوين: گروه علمی انتشارات پارسیان کتاب - پارسیان کتاب - دیویی: 346.55086 - 386 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 180000 ریال - 0 -6-99125-622-978 انتخاب
3- حقوق مالکیت منابع طبیعی
نويسنده:نعمت‌الله سبحانی ؛ گرافيست:محمدجواد شاهمرادی - دارخوین - دیویی: 346.55046 - 292 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 155000 ریال - 8 -719-380-600-978 انتخاب
4- ناکارآمدی سیاست جنایی ایران در برخورد با جرائم منابع طبیعی
نويسنده:بهزاد اکبرآبادی - کتاب آوا - دیویی: 346.55044 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 85000 ریال - 0 -337-346-600-978 انتخاب
5- مجموعه قوانین و مقررات منابع طبیعی: منضم به نکات توضیحی و تنقیحی
تدوين:حبیب‌الله یوسفی ؛ تدوين:روح‌الله سعیدی‌زاده ؛ تدوين:زهرا میر - شاپورخواست - دیویی: 346.55044 - 626 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 300000 ریال - 7 -179-260-600-978 انتخاب
6- International environmental law: Fairness, effectiveness, and world order
نويسنده:Elli Louka - خرسندی - دیویی: 344.046 - 536 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500000 ریال - انتخاب
7- سیر تحول قوانین منابع طبیعی و محیط زیست (آب، هوا - خاک - کشاورزی - عمران روستایی - حیات وحش - حفاظت و بهسازی) و حفاظت جنگلها و مراتع کشور
نويسنده:یوسف اعتمادی - بهنامی - دیویی: 346.55044 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 80000 ریال - 9 -47-7044-964-978 انتخاب
8- مجموعه قوانین و مقررات منابع طبیعی
نويسنده:اسماعیل آقاجانلو - مجمع علمی و فرهنگی مجد - دیویی: 346.55044 - 460 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 250000 ریال - 4 -186-193-600-978 انتخاب
9- مجموعه قوانین و مقررات منابع طبیعی
نويسنده:اسماعیل آقاجانلو - مجمع علمی و فرهنگی مجد - دیویی: 346.55044 - 462 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 230000 ریال - 4 -186-193-600-978 انتخاب
10- مجموعه قوانین و مقررات منابع طبیعی (توضیحی و تنقیحی)
تدوين:حبیب‌الله یوسفی ؛ تدوين:روح‌الله سعیدی‌زاده ؛ تدوين:زهرا میر - شاپورخواست - دیویی: 346.55044 - 730 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 500000 ریال - 9 -261-260-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4