لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (19)
تالیف (34)
ترجمه (0)
تهران (31)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (34) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قوانین و مقررات اراضی و املاک: جنگل‌ها و مراتع - اراضی شهری - زمین شهری - اراضی موات - اراضی بایر ...
تدوين:جهانگیر منصور - دوران - دیویی: 343.550433 - 520 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 220000 ریال - 7 -23-6208-600-978 انتخاب
2- مجموعه کامل قوانین و مقررات موضوع اجرای ماده 56 قانون ... جنگلها و مراتع
نويسنده:سیداحمد باختر - جنگل،جاودانه - دیویی: 346.55044 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 26000 ریال - 5 -105-981-964-978 انتخاب
3- مجموعه قوانین و مقررات اراضی و املاک: قانون زمین شهری، مقررات تملک، تعاریف محدوده و حریم شهر، جنگلها و مراتع و باغها، مقررات تعرض به املاک، ...
نويسنده:عاطفه زاهدی - جاودانه،جنگل - دیویی: 346.550422 - 262 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1392 - 45000 ریال - 9 -065-158-600-978 انتخاب
4- شیوه‌های قانونی حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع: گ‍زی‍ده‌ای‌ از آخ‍ری‍ن‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ ح‍ق‍وق‍ی ‌...
گردآورنده:یوسف اعتمادی - موسسه ‌توسعه ‌روستایی ‌ایران - دیویی: 346.5504675 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 4000 ریال - 4 -07-7402-964 انتخاب
5- داستان استراحت جنگل
نويسنده:شاهرخ جباری‌ارفعی - پونه - دیویی: 634.9 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 500000 ریال - 9 -68-6681-600-978 انتخاب
6- مجموعه کامل قوانین و مقررات موضوع اجرای ماده 56 قانون ... جنگلها و مراتع
نويسنده:سیداحمد باختر - جنگل،جاودانه - دیویی: 346.55044 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 30000 ریال - 5 -105-981-964-978 انتخاب
7- قوانین و مدیریت منابع طبیعی (جنگل‌ها و مراتع)
نويسنده:تقی شامخی ؛ ويراستار:فرشاد رضوان - دانشگاه تهران - دیویی: 346.55044 - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 68000 ریال - 5 -6009-03-964-978 انتخاب
8- گزیده‌ای از مجموعه قوانین و مقررات کاربردی منابع طبیعی و آبخیزداری به همراه آیین‌نامه‌ها و مقررات ذیربط
گردآورنده:علیرضا یاری ؛ گردآورنده:حمید باقرپور ؛ گردآورنده:مجید گلناری - چهار درخت - دیویی: 346.55044 - 74 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 40000 ریال - 9 -3-94227-600-978 انتخاب
9- مجموعه کامل قوانین و مقررات موضوع اجرای ماده 56 قانون ... جنگلها و مراتع
نويسنده:سیداحمد باختر - جنگل،جاودانه - دیویی: 346.55044 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1389 - 30000 ریال - 5 -105-981-964-978 انتخاب
10- مجموعه کامل قوانین و مقررات موضوع اجرای ماده 56 قانون ... جنگلها و مراتع
نويسنده:سیداحمد باختر - جنگل،جاودانه - دیویی: 346.55044 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 30000 ریال - 5 -105-981-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4