لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(30)
چاپ مجدد (18)
تالیف (48)
ترجمه (0)
تهران (21)
شهرستان (27)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (48) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- لزوم رعایت استانداردهای ازدواج "علل افزایش آمار طلاق در جامعه"
نويسنده:مقصود یعقوبی‌هرگلان ؛ ويراستار:مریم خدابخش - یاران،آذربایجان - دیویی: 306.89055 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 50000 ریال - 2 -167-234-964-978 انتخاب
2- ریشه‌های طلاق و درسهای خوشبختی
نويسنده:مسعود صفائی - مسعود صفائی - دیویی: 306.89 - 155 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1372 - 1500 ریال - انتخاب
3- خط بزن از دوباره: ناآگاهی از قواعد زندگی مشترک، تبعات طلاق
نويسنده:محسن عباسی‌ولدی ؛ ويراستار:مرتضی بهرامی‌خشنودی ؛ گرافيست:سعید صفارنژاد - آیین فطرت - دیویی: 306.850955 - 300 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 120000 ریال - 4 -28-8031-600-978 انتخاب
4- خط بزن از دوباره: ناآگاهی از قواعد زندگی مشترک، تبعات طلاق
نويسنده:محسن عباسی‌ولدی ؛ ويراستار:مرتضی بهرامی‌خشنودی ؛ گرافيست:سعید صفارنژاد - آیین فطرت - دیویی: 306.850955 - 299 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 240000 ریال - 4 -28-8031-600-978 انتخاب
5- طلاق: پژوهشی در شناخت واقعیت و عوامل آن
نويسنده:باقر ساروخانی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 306.89 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 5700 ریال - 9 -3953-03-964 انتخاب
6- آسیب‌شناسی و مشاوره روانشناختی طلاق
نويسنده:علیرضا احمدیان ؛ نويسنده:راضیه اسماعیلی - آکادمیک - دیویی: 306.89 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 180000 ریال - 4 -74-8423-600-978 انتخاب
7- بررسی حقوق زنان در مساله طلاق بر اساس احکام فقه و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران
نويسنده:زهرا گواهی - سازمان تبلیغات اسلامی - دیویی: 346.550166 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 1600 ریال - انتخاب
8- پرانتز باز، پرانتز نبسته: بی‌توجهی به اصول اخلاقی، مراعات حجاب، مراقبت از نگاه، توجه به حدود ارتباط با نامحرم
نويسنده:محسن عباسی‌ولدی ؛ ويراستار:سیدمحمد دلال‌موسوی ؛ گرافيست:سعید صفارنژاد - آیین فطرت - دیویی: 306.850955 - 359 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 290000 ریال - 7 -27-8031-600-978 انتخاب
9- جامعه‌شناسی نظام گسیختگی خانواده و طلاق
نويسنده:حسن حسینی - سلمان - دیویی: 306.890955 - 278 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1 -09-9945-964 انتخاب
10- آیا می‌دانید: طلاق و مسائل آن کدامند
نويسنده:سیدعزت‌الله عراقی - انتشارات راهنما - دیویی: 306.89 - 112 صفحه - چاپ 2 سال 1369 - 450 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5