لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(31)
چاپ مجدد (26)
تالیف (57)
ترجمه (0)
تهران (53)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (57) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه قوانین و مقررات شوراهای حل اختلاف: قانون شوراهای حل اختلاف، آئین‌نامه شوراهای حل اختلاف، ...
نويسنده:عاطفه زاهدی - جاودانه،جنگل - دیویی: 347.5509 - 562 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1391 - 1000 نسخه - 65000 ریال - 4 -114-158-600-978 انتخاب
2- مجموعه قوانین و مقررات شوراهای حل اختلاف: به انضمام آئین‌نامه شوراهای حل اختلاف مصوب 1388/1/16 ...
نويسنده:سیدمهدی کمالان - کمالان - دیویی: 347.5509 - 80 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 6 سال 1392 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 0 -31-2566-964-978 انتخاب
3- مجموعه قوانین و مقررات شوراهای حل اختلاف به انضمام: آئین‌نامه شوراهای حل اختلاف مصوب 1388/1/16 ...
نويسنده:سیدمهدی کمالان - کمالان - دیویی: 347.5509 - 80 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 1500 نسخه - 15000 ریال - 0 -31-2566-964-978 انتخاب
4- قانون شوراهای حل اختلاف
تدوين:فاطمه ایوبی‌فر - ایوبی‌فر - دیویی: 347.5509 - 128 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 18000 ریال - 2 -1-92028-600-978 انتخاب
5- مجموعه قوانین و مقررات شوراهای حل اختلاف
نويسنده:سیداحمد باختر ؛ نويسنده:مسعود رئیسی - خط سوم - دیویی: 347.5509 - 232 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 1500 نسخه - 15000 ریال - 9 -39-8039-964 انتخاب
6- مجموعه قوانین و مقررات شوراهای حل اختلاف: به انضمام آئین‌نامه شوراهای حل اختلاف مصوب 1388/1/16 ...
نويسنده:سیدمهدی کمالان - کمالان - دیویی: 347.5509 - 80 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 1500 نسخه - 25000 ریال - 0 -31-2566-964-978 انتخاب
7- قوانین و مقررات مربوط به شوراهای حل اختلاف همراه با قوانین مرتبط با شوراهای حل اختلاف
تدوين:جهانگیر منصور - دیدار - دیویی: 347.5509 - 320 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 3000 نسخه - 24000 ریال - 6 -99-8786-964-978 انتخاب
8- قوانین و مقررات مربوط به شوراهای حل اختلاف همراه با قوانین مرتبط با شوراهای حل اختلاف
تدوين:جهانگیر منصور - دیدار - دیویی: 347.5509 - 320 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 1500 نسخه - 35000 ریال - 6 -99-8786-964-978 انتخاب
9- قانون شوراهای حل اختلاف بانضمام: آیین‌نامه قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1388/1/25 قوانین و آیین نامه‌های مربوطه نمایه
به‌اهتمام:محمد وارسته‌بازقلعه - مجمع علمی و فرهنگی مجد - دیویی: 347.5509 - 160 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 7 -52-2955-964-978 انتخاب
10- قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و آیین‌نامه آن
نويسنده: بخش پژوهش انتشارات دراک - دراک - دیویی: 347.5509 - 36 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 30000 ریال - 0 -61-2888-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6