لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(31)
چاپ مجدد (27)
تالیف (58)
ترجمه (0)
تهران (54)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (58) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394
تدوين: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش - چتر دانش - دیویی: 347.5509 - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 30000 ریال - 2 -047-410-600-978 انتخاب
2- قوانین و مقررات مربوط به شوراهای حل اختلاف همراه با قوانین مرتبط با شوراهای حل اختلاف
تدوين:جهانگیر منصور - دیدار - دیویی: 347.5509 - 320 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 6 سال 1392 - 50000 ریال - 6 -99-8786-964-978 انتخاب
3- قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1387/4/18)
تدوين: واحد پژوهشی موسسه فرهنگی نگاه بینه - موسسه ‌فرهنگی ‌انتشاراتی‌ نگاه ‌بینه - دیویی: 347.5509 - 40 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 12000 ریال - 5 -27-6224-600-978 انتخاب
4- مجموعه قوانین جدید مصوبات 1394 به همراه آیین‌نامه‌های قوانین
تدوين: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش - چراغ دانش - دیویی: 347.5509 - 226 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 95000 ریال - 6 -26-8138-600-978 انتخاب
5- قانون شوراهای حل اختلاف در جمهوری اسلامی ایران همراه با قوانین و آیین‌نامه‌های معتبر مربوط به آن
گردآورنده:افسانه شاه‌کرمی - نقش اندیشه،شرکت پیشتازان فن‌آور سعید - دیویی: 347.5509 - 90 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 20000 ریال - 2 -0-91116-600-978 انتخاب
6- مجموعه قوانین جدید مصوبات 1394 به همراه آیین‌نامه‌های قوانین
تدوين: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش - چراغ دانش - دیویی: 347.5509 - 400 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 190000 ریال - 6 -26-8138-600-978 انتخاب
7- مجموعه قوانین و مقررات شوراهای حل اختلاف: به انضمام آئین‌نامه شوراهای حل اختلاف مصوب 1388/1/16 ...
نويسنده:سیدمهدی کمالان - کمالان - دیویی: 347.5509 - 80 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 6 سال 1392 - 35000 ریال - 0 -31-2566-964-978 انتخاب
8- مجموعه قوانین و مقررات شوراهای حل اختلاف: قانون شوراهای حل اختلاف، آئین‌نامه شوراهای حل اختلاف، ...
نويسنده:عاطفه زاهدی - جاودانه،جنگل - دیویی: 347.5509 - 562 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1391 - 65000 ریال - 4 -114-158-600-978 انتخاب
9- قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394/1/17 مجلس شورای اسلامی، آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1395/10/4 رئیس قوه قضاییه
گردآورنده:کاظم زرین - کلک زرین - دیویی: 347.5509 - 48 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 50000 ریال - 0 -28-8576-600-978 انتخاب
10- قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394
تدوين: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش - چتر دانش - دیویی: 347.5509 - 38 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 40000 ریال - 2 -047-410-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6