لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(31)
چاپ مجدد (26)
تالیف (57)
ترجمه (0)
تهران (53)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (57) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قانون شوراهای حل اختلاف
تدوين:فاطمه ایوبی‌فر - ایوبی‌فر - دیویی: 347.5509 - 128 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 18000 ریال - 2 -1-92028-600-978 انتخاب
2- قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1395/10/5 همراه با آیین‌نامه شوراهای حل اختلاف و تاریخچه شوراهای حل اختلاف
به‌اهتمام:علی محمدی - عصر قلم - دیویی: 347.5509 - 84 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 40000 ریال - 4 -08-6020-622-978 انتخاب
3- قانون حقوق شهروندی: به همراه قانون شورای حل اختلاف
تدوين:هادی طالع‌خرسند - جمال الحق - دیویی: 347.55 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 4000 ریال - 1 -70-5671-964 انتخاب
4- قوانین و مقررات مربوط به شوراهای حل اختلاف همراه با قوانین مرتبط با شوراهای حل اختلاف
تدوين:جهانگیر منصور - دیدار - دیویی: 347.5509 - 320 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 1500 نسخه - 35000 ریال - 6 -99-8786-964-978 انتخاب
5- قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1387/1/18 همراه با قوانین و مقررات مرتبط
تدوين:هادی طالع‌خرسند - خرسندی - دیویی: 347.5509 - 352 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 9 -054-114-600-978 انتخاب
6- قانون شوراهای حل اختلاف همراه با ذکر تاریخ تصویب آن
گردآورنده:افسانه شاه‌کرمی - نقش اندیشه - دیویی: 347.5509 - 90 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1000 نسخه - 12000 ریال - 2 -0-91116-600-978 انتخاب
7- قوانین و مقررات مربوط به شوراهای حل اختلاف همراه با قوانین مرتبط با شوراهای حل اختلاف
تدوين:جهانگیر منصور - دیدار - دیویی: 347.5509 - 320 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 6 سال 1392 - 4500 نسخه - 50000 ریال - 6 -99-8786-964-978 انتخاب
8- قانون شوراهای حل اختلاف بانضمام: آیین‌نامه قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1388/1/25 قوانین و آیین نامه‌های مربوطه نمایه
به‌اهتمام:محمد وارسته‌بازقلعه - مجمع علمی و فرهنگی مجد - دیویی: 347.5509 - 160 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 7 -52-2955-964-978 انتخاب
9- قانون شوراهای حل اختلاف
زيرنظر:عبدالله شمس - دراک - دیویی: 347.5509 - 26 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 2500 ریال - 7 -17-2888-964-978 انتخاب
10- مجموعه قوانین و مقررات شوراهای حل اختلاف: به انضمام آئین‌نامه شوراهای حل اختلاف مصوب 1388/1/16 ...
نويسنده:سیدمهدی کمالان - کمالان - دیویی: 347.5509 - 80 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 6 سال 1392 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 0 -31-2566-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6