لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (19)
تالیف (34)
ترجمه (0)
تهران (34)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (34) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خرمشهر در جنگ
زيرنظر:محسن رشید ؛ ويراستار:گودرز نوروزی - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - 108 صفحه - خشتی (سلفون) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 9 -42-6315-964 انتخاب
2- خرمشهر در جنگ
زيرنظر:محسن رشید - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - 110 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 9 -42-6315-964 انتخاب
3- دشت آزادگان در جنگ
نويسنده:ابوالقاسم حبیبی ؛ زيرنظر:محسن رشید ؛ ويراستار:مهدی انصاری - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - 140 صفحه - خشتی (سلفون) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 964-6315-47-X انتخاب
4- دزفول، شوش، اندیمشک در جنگ
زيرنظر:محسن رخصت‌طلب ؛ ويراستار:مهدی انصاری - مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی - 114 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 0 -69-6315-964 انتخاب
5- خوزستان در جنگ
نويسنده:ابوالقاسم حبیبی ؛ زيرنظر:محسن رشید ؛ ويراستار:مهدی انصاری - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - 72 صفحه - خشتی (سلفون) - چاپ 4 سال 1382 - 12000 ریال - 8 -34-6315-964 انتخاب
6- کرمانشاه در جنگ
نويسنده:حسن دری ؛ زيرنظر:محسن رشید ؛ ويراستار:مهدی انصاری - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - 160 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 3 -59-6315-964 انتخاب
7- کرمانشاه در جنگ
نويسنده:حسن دری ؛ زيرنظر:محسن رشید ؛ ويراستار:مهدی انصاری - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - 156 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1387 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 3 -59-6315-964 انتخاب
8- خرمشهر در جنگ
- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - 108 صفحه - خشتی (سلفون) - چاپ 2 سال 1382 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 9 -42-6315-964 انتخاب
9- خوزستان در جنگ
نويسنده:ابوالقاسم حبیبی ؛ زيرنظر:محسن رشید ؛ ويراستار:مهدی انصاری - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - 72 صفحه - خشتی (سلفون) - چاپ 5 سال 1382 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 8 -34-6315-964 انتخاب
10- خرمشهر در جنگ
تهيه و تنظيم:ابوالقاسم حبیبی ؛ زيرنظر:محسن رشید - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - 110 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 9 -42-6315-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4