لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (19)
تالیف (34)
ترجمه (0)
تهران (34)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (34) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مهران در جنگ
نويسنده:امیرحسین کیهان‌پناه ؛ ويراستار:سمیه گنجی ؛ ويراستار:مهدی انصاری - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس - 138 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 4 -26-5443-600-978 انتخاب
2- خرمشهر در جنگ
تهيه و تنظيم:ابوالقاسم حبیبی ؛ زيرنظر:محسن رشید - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - 110 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 9 -42-6315-964 انتخاب
3- مهران در جنگ
نويسنده:امیرحسین کیهان‌پناه ؛ ويراستار:مهدی انصاری ؛ گرافيست:قاسم فرودی - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس - 140 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 380000 ریال - 4 -26-5443-600-978 انتخاب
4- آبادان در جنگ
تهيه كننده:ابوالقاسم حبیبی ؛ زيرنظر:محسن رخصت‌طلب ؛ ويراستار:مهدی انصاری - مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی - 154 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1387 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 8 -51-6315-964 انتخاب
5- خوزستان در جنگ
نويسنده:ابوالقاسم حبیبی ؛ ويراستار:مهدی انصاری - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - 66 صفحه - خشتی (سلفون) - چاپ 3 سال 1380 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 8 -34-6315-964 انتخاب
6- پاوه در جنگ با ضد انقلاب و دفاع مقدس
ويراستار:هانیه مرشدی ؛ محقق:محمد الهیاری - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس - 104 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 1500 نسخه - 68000 ریال - 4 -39-5443-600-978 انتخاب
7- خرمشهر در جنگ
زيرنظر:محسن رشید ؛ ويراستار:گودرز نوروزی - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - 108 صفحه - خشتی (سلفون) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 9 -42-6315-964 انتخاب
8- کردستان در جنگ ضد شورش‌گری و دفاع مقدس
گردآورنده:رضا صادقی - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس - 152 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 8 -28-5443-600-978 انتخاب
9- کارنامه نبردهای زمینی
تدوين:حسن دری ؛ زيرنظر:محسن رشید ؛ ويراستار:مهدی انصاری - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - 196 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1383 - 3000 نسخه - 13000 ریال - 8 -48-6315-964 انتخاب
10- ایلام در جنگ
نويسنده:امیر رزاق‌زاده ؛ زيرنظر:محسن رشید ؛ ويراستار:مهدی انصاری - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - 132 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 7 -43-6315-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4