لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (19)
تالیف (34)
ترجمه (0)
تهران (34)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (34) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دشت آزادگان در هشت سال دفاع مقدس
نويسنده:حمید طرفی - نسیم حیات،صریر - دیویی: 955.08430223 - 640 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2200 نسخه - 45000 ریال - 7 -143-492-964 انتخاب
2- خوزستان در جنگ
نويسنده:ابوالقاسم حبیبی ؛ ويراستار:مهدی انصاری - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - دیویی: 955.0843 - 66 صفحه - خشتی (سلفون) - چاپ 3 سال 1380 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 8 -34-6315-964 انتخاب
3- خرمشهر در جنگ
زيرنظر:محسن رشید - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - دیویی: 955.0843 - 110 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 9 -42-6315-964 انتخاب
4- کرمانشاه در جنگ
نويسنده:حسن دری ؛ زيرنظر:محسن رشید ؛ ويراستار:مهدی انصاری - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - دیویی: 955.08430223 - 156 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1387 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 3 -59-6315-964 انتخاب
5- ایلام در جنگ
نويسنده:امیر رزاق‌زاده ؛ زيرنظر:محسن رشید ؛ ويراستار:مهدی انصاری - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - دیویی: 955.0843 - 136 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1387 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 7 -43-6315-964 انتخاب
6- دزفول، شوش، اندیمشک در جنگ
زيرنظر:محسن رخصت‌طلب ؛ ويراستار:مهدی انصاری - مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی - دیویی: 955.0843 - 114 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 0 -69-6315-964 انتخاب
7- خرمشهر در جنگ
زيرنظر:محسن رشید ؛ ويراستار:گودرز نوروزی - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - دیویی: 955.0843 - 108 صفحه - خشتی (سلفون) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 9 -42-6315-964 انتخاب
8- آبادان در جنگ
تهيه كننده:ابوالقاسم حبیبی ؛ زيرنظر:محسن رخصت‌طلب ؛ ويراستار:مهدی انصاری - مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی - دیویی: 955.08430922 - 154 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1387 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 8 -51-6315-964 انتخاب
9- خرمشهر در جنگ طولانی: بررسی وقایع سیاسی - نظامی خرمشهر قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تا هجوم ارتش ...
نويسنده:مهدی انصاری ؛ نويسنده:محمد درودیان ؛ نويسنده:هادی نخعی - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - دیویی: 955.0843 - 528 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 1 -577-631-964 انتخاب
10- کردستان در جنگ ضد شورش‌گری و دفاع مقدس
گردآورنده:رضا صادقی - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس - دیویی: 955.08430223 - 152 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 8 -28-5443-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4