لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(41)
چاپ مجدد (11)
تالیف (51)
ترجمه (1)
تهران (44)
شهرستان (8)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (10)

تعداد یافت شده (52) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- درآمدی بر الگوی مدیریت منطقه در ایران
نويسنده:امین فرجی ؛ نويسنده:علیرضا نظری ؛ نويسنده:حمیدرضا بابایی - سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - دیویی: 307.120955 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 145000 ریال - 5 -987-102-600-978 انتخاب
2- آمایش سرزمین و برنامه‌ریزی محیطی در جنوب شرق ایران
نويسنده:عیسی ابراهیم‌زاده - اطلاعات - دیویی: 307.120955 - 408 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 48000 ریال - 4 -815-423-964-978 انتخاب
3- راهنمای کاربردی آینده‌نگاری منطقه‌ای
نويسنده:عقیل ملکی‌فر ؛ نويسنده:مرضیه فخرایی ؛ نويسنده:مرضیه شاوردی - آینده‌پژوه - دیویی: 003.2 - 138 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 200000 ریال - 0 -42-7265-600-978 انتخاب
4- اسناد ملی توسعه استان‌ها: در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران: "موضوع بند (ب) ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه"
- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مرکز مدارک علمی و انتشارات - دیویی: 338.955 - 420 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 20000 ریال - 1 -005-179-964-978 انتخاب
5- اصول پایداری در برنامه‌ریزی فضایی با توجه به شاخص درجات توسعه‌یافتگی
نويسنده:آرش پاک‌اندیش ؛ ويراستار:علی عصاری - ترخون - دیویی: 307.120955 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 180000 ریال - 7 -1-96410-600-978 انتخاب
6- روش‌ها و تکنیک‌های آمایش سرزمین و برنامه‌ریزی منطقه‌ای
نويسنده:سیدعلی جوزی ؛ نويسنده:مهدی ایرانخواهی ؛ نويسنده:فاطمه کاظمی‌مقدم - علم کشاورزی ایران - دیویی: 307.120955 - 310 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 250000 ریال - 0 -38-6838-600-978 انتخاب
7- آمایش سرزمین: تجربه جهانی و انطباق آن با وضع ایران
نويسنده:فیروز توفیق ؛ ويراستار:پروانه شاه‌حسینی - مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران - دیویی: 307.10955 - 556 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 55000 ریال - 4 -27-6301-964 انتخاب
8- آینده‌نگاری راهبردی در برنامه‌ریزی و توسعه منطقه‌ای
نويسنده:نادر زالی - پژوهشکده مطالعات راهبردی - دیویی: 003.2 - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 100000 ریال - 0 -61-5282-600-978 انتخاب
9- اصول و مبانی برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه در ایران
نويسنده:هادی صادقیان ؛ نويسنده:هادی غفوری ؛ نويسنده:مهرداد یوسف‌شاهی - فر قلم - دیویی: 658.4012 - 116 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 150000 ریال - 0 -8-97970-600-978 انتخاب
10- تحلیل تاثیر سیاست‌های کلان اقتصادی بر رشد بخشی - منطقه‌ای در ایران
نويسنده:حجت‌الله عبدالملکی - الگوی پیشرفت، وابسته به مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت - دیویی: 307.120955 - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 50000 ریال - 3 -1-94649-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6